Binnenvaartcentrum


Binnenvaartcentrum

Het Binnenvaartcentrum van Vereniging "De Binnenvaart" is gevestigd aan boord van de RENE SIEGFRIED, Maasstraat te Dordrecht. Elke donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur is het open voor bezoek.
Vlaggenschip

Diverse activiteiten van de vereniging “De Binnenvaart” zijn ondergebracht in ons Binnenvaartcentrum aan boord van het museumschip RENE SIEGFRIED. Het Binnenvaartcentrum kent een aantal verschillende indelingen van de ruimte.

 

De belangrijkste zijn:

  1. De kapiteinskamer
  2. Het documentatiecentrum van Vereniging "De Binnenvaart" is gevestigd aan boord van de RENE SIEGFRIED, Maasstraat te Dordrecht. Elke donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand open voor bezoek. Zie routebeschrijving
  3. De boekenshop
  4. Het documentatiecentrum
  5. Het binnenvaartmuseum
  6. De leeszaal

De kapiteinskamer - Het verenigingskantoor.
Aan de voorzijde op het hoofddek is het verenigingskantoor ingericht van waaruit de bestellingen worden uitgevoerd, de boeken beheerd, het verenigingsblad verzendklaar wordt gemaakt, kortom het hart van de vereniging. De computers zijn op een intern netwerk aangesloten. Elke donderdag is de kapiteinskamer bemand.

De kapiteinskamer/ vereninigingskantoor Foto: L. Schuitemaker De kapiteinskamer /vereninigingskantoor Foto: L. Schuitemaker

De boekenshop
Direct naast ingang op het hoofddek bevindt zich de boekenshop. Hier wordt de verkoopcollectie van de vereniging, bestaande uit nieuwe en tweedehands maritieme boeken, DVD’s, videobanden, vlaggen, mappen en andere maritieme zaken, uitgestald en te koop aangeboden.

De boeknshop Foto: L. Schuitemaker De boekenshop Foto: L. Schuitemaker

Het documentatiecentrum
Aan de achterzijde op het hoofddek is de nieuwe documentatieruimte ingericht en er wordt wekelijks gewerkt aan het aanvullen, uitbreiden en het op orde houden van de aangeleverde documentatie. Er is tevens een opmerkelijke ontwikkeling gaande; sinds de vereniging over de RENE SIEGFRIED beschikt, worden wij regelmatig benaderd door leden en andere binnenvaart geïnteresseerden met schenkingen of bruikleen aanbiedingen van maritieme zaken. Medewerkers zijn regelmatig bezig om al deze spullen op te halen. Vervolgens wordt het verkregen materiaal gedocumenteerd en opgeslagen of in het museum uitgestald. Op deze manier groeit onze collectie gestadig.

Archief en opslag Foto: L. Schuitemaker Museumschip R. Siegfried Foto: L. Schuitemaker

Het binnenvaartmuseum (meer)
Benedendeks is het eerste Nederlandse binnenvaartmuseum ingericht en in ontwikkeling. Het is een nieuwe activiteit waar ruimtelijk wordt voortgeborduurd op de inrichting zoals het schip in Duitsland is gekocht en inhoudelijk wordt getracht door middel van wisseltentoonstellingen en voortdurende ontwikkeling de attractiviteit voor het publiek te verhogen. De eerste wisseltentoonstelling die onder bezielende leiding van Chris Slagter en zijn medewerkers werd ingericht handelde over de Zeeuwse wateren en was een streling voor het oog.

Aan boord van de RENE SIEGFRIED het museum Foto: L. Schuitemaker

De leeszaal - de J.G. Schuitemakerzaal
Op het bovendek beschikt de vereniging over een fraaie leeszaal waar de bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en waar een leestafel is ingericht met actuele informatie uit de maritieme wereld. Hier kunnen mensen in alle rust documentatiemateriaal inzien, andere leden ontmoeten en deelnemen aan verenigingsactiviteiten zoals het verzendklaar maken van het verenigingsblad. Het is ook de plek waar de medewerkers koffie drinken en van hun meegebrachte lunchpakket genieten. In korte tijd is de leeszaal uitgegroeid tot het ontmoetingspunt van de vereniging en terecht prijkt de plaquette van de J.G. Schuitemakerzaal aan de wand. Gezien het aantal bezoekers op de donderdag, weten leden en bezoekers de weg naar de nieuwe locatie aan de Maasstraat te Dordrecht, heel goed te vinden.

Plaquette J.G. Schuitemakerzaal Foto: Leo Schuitemaker De leeszaal Foto: L. Schuitemaker