Doelstelling


Doelstelling

 "Het stimuleren van de interesse in de nationale en internationale binnenvaart op niet-politieke, -commerciële of -ideologische grondslag."

De vereniging streeft er naar de historie van rederijen en particuliere vaart te behouden. Ook heden en toekomst van de Rijn- en binnenvaart worden niet vergeten.

Culturele ANBI

Vereniging "De Binnenvaart" is door de belastingdienst aangemerkt als een "Algemeen Nut Beogende Instelling" hetgeen betekent dat we erkent zijn als een, zonder winstoogmerk en zonder betaalde krachten handelende vereniging.

De status houdt verder in dat het doel van onze Vereniging zijnde het "veilig stellen en archiveren van maritiem cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord", door de overheid wordt gekwalificeerd als een nuttige zaak. 

De status van Culturele ANBI geeft een extra belastingvoordeel aan donateurs.

RSIN/Fiscaalnummer: 805515057

Kamer van Koophandelnummer: 40346594

Beloningsbeleid: Er vindt geen beloning plaats