Oproep 2e wereldoorlog in foto’s

Het NIOD heeft 5 thema’s samengesteld waarbinnen de foto’s aan moeten voldoen (zie toelichting per thema hieronder)
1 Militaire strijd en Bevrijding
2 Vervolging en uitsluiting Joden, Roma en Sinti en andersdenkenden
3 Duitse aanwezigheid, Collaboratie & Aanpassing
4 Verzet & Repressie (Duitse terreur)
5 Dagelijks leven
https://www.tweedewereldoorlog.nl/over-deze-portal/referentiekader

Planning
• De aftrapbijeenkomst in de week van 11 november 2019– Dit is de officiële start van het project WO2 in 100 foto’s in de provincie. Deze bijeenkomst is met name een persmoment, waarbij de Commissaris van de Koning één foto presenteert die voor hem de Tweede Wereldoorlog in de provincie representeert. Na deze bijeenkomst kan het Zuid-Hollandse publiek deelnemen door foto’s op te sturen. Van alle inzendingen worden er per provincie 50 foto’s geselecteert en gepresenteerd tijdens de afsluitende bijeenkomst van deze campagne. Deze foto’s vormen een canon van de Tweede Wereldoorlog in de provincie. Daarbij wordt er een gebalanceerde keuze van foto’s gemaakt: van iconische foto’s tot onbekend of nieuw verworven materiaal, rekening houdend met zoveel mogelijk lokale en regionale diversiteit.

• De afsluitende bijeenkomst op 15 januari 2020- Tijdens deze bijeenkomst (die in alle provincies op dezelfde dag georganiseerd wordt) wordt de provinciale visuele canon van 50 foto’s gepresenteerd die de werkgroep gekozen heeft d.m.v. een PowerPointpresentatie met toelichting. Het aanwezige publiek kiest d.m.v. een digitale tool 25 foto’s, die mee doen bij de samenstelling van de nationale WO2 in 100 foto’s.

• Een ‘burgerforum’, bestaande uit 25 representanten van de Nederlandse samenleving, brengt deze selecties terug naar de “nationale WO2 in 100 foto’s”, die op 31 maart 2020 bekend wordt gemaakt. Dan zal de nationale tentoonstelling WO2 in 100 Foto’s in de Tweede Kamer geopend worden.

Inhoudelijke criteria en bijschriften

• Foto’s zijn tussen 1940 en 1945 genomen en hebben betrekking op de WO2 geschiedenis in de provincie.
• De foto’s kunnen zowel uit bestaande (digitale) collecties verworven worden, als via particulieren (privé collecties).
• Foto’s passen binnen één van de vijf thema’s.
• Elke foto wordt voorzien van een geredigeerd bijschrift. Dit bijschrift heeft betrekking op de inhoud en aard van de foto: waar is de foto genomen, wie /wat is afgebeeld, wat is de betekenis van de gebeurtenis, welke geschiedenis gaat er achter het beeld schuil, wat zijn de lotgevallen van de afgebeelde personen, etc. De inhoud van de bijschriften is, tot zover mogelijk, geverifieerd en de formulering is helder en bondig.
• Er worden twee bijschriften per foto gemaakt:
1) Kort en zakelijk bijschrift (maximaal 30 woorden.), bij voorkeur geschreven in de tegenwoordige tijd. Deze bijschriften zijn bedoeld voor: de PowerPointpresentatie 15 januari (waarin de provinciale canon van 50 foto’s bekend gemaakt wordt), de pop-up tentoonstelling en de website;
2) Lang en meer inhoudelijk bijschrift (100 – 150 woorden). Dit bijschrift is bedoeld voor de website (verdieping) en eventueel voor boekpublicatie.
• Elk bijschrift begint met de plaatsaanduiding en de datum van opname. Indien niet bekend vermelden: plaats onbekend, datum onbekend. Probeer bij laatste waar mogelijk tijdsaanduiding bij benadering aan te geven.
• Elk bijschrift sluit af met vermelding van de fotograaf (of: fotograaf onbekend) en de vermelding van de bron (archiefinstelling of database).

En verder:
1) U wordt verzocht om de foto met hoge resolutie mee te sturen, zodat een foto goed is weer te geven in een boek, op een tentoonstelling, etc – minimaal op A4 af te drukken (300 dpi)
2) De foto’s dienen rechtenvrij te zijn cq de rechthebbende is bekend. Wilt u ook aangeven dat de gestuurde foto’s rechtenvrij door de organisatie zijn te gebruiken?

Vanaf 11 november start de publieke campagne, we vragen echter u om nu al foto’s op te sturen.

U kunt uw mail / wetransfer sturen naar 75jaarvrijheid@pzh.nl. Of naar de provincie, waar de foto genomen is.