Jaarvergadering vereniging ‘De Binnenvaart’ (31 oktober 2020)

Dordrecht, 22-04-2020.

Door de maatregelen die gelden in verband met het coronavirus, kon zaterdag 21 maart 2020 geen Algemene Ledenvergadering gehouden worden.
Statutair dient het bestuur van vereniging ‘De Binnenvaart’ jaarlijks, niet later dan zes maanden na het einde van het boekjaar, de jaarrekening en het jaarverslag voor de leden ter inzage beschikbaar te stellen. Het bestuur heeft voorlopig (indien mogelijk) besloten dat de jaarlijkse najaarsbijeenkomst op zaterdag 31 oktober 2020 vervangen wordt door een Algemene Ledenvergadering over 2019.

Het bestuur blijft tot en met de jaarvergadering van 31 oktober 2020 de lopende zaken van vereniging ‘De Binnenvaart’ behartigen.

Zoals gebruikelijk vind deze dan plaats op het Scheepvaart en Transport College, Lloydstraat 300 in Rotterdam.

Bestuur vereniging ‘De Binnenvaart’