Huwelijk op de René Siegfried

De René Siegfried van het Binnenvaartmuseum Dordrecht is multifunctioneel.

Op zaterdag 10 december 2022 was zij de locatie waar het huwelijk van de bekende brugwachter Teus met zijn innig geliefde Gerrie plaats heeft gevonden.

Onder een enorme belangstelling, waaronder ook de pers, werden zij door een echte trouwambtenaar in de echt verbonden.

Daarna werd geproost met een echte ‘teus bitter’ en was het nog lang gezellig met live muziek.