Erelidmaatschap vereniging ‘De Binnenvaart’ voor Jan Bosman

Erelidmaatschap vereniging ‘De Binnenvaart’ voor Jan Bosman

Tijdens de jaarvergadering van vereniging ‘De Binnenvaart’ op 31 oktober 2020 in Dordrecht heeft Jos Hubens, de ambassadeur, Jan Bosman voorgedragen voor een erelidmaatschap. In zijn rol als voorzitter van stichting ‘De Binnenvaart’ heeft Jos de vele hard werkende vrijwilligers expliciet bedankt voor hun inzet. Zonder het enthousiasme en de werklust van de vrijwilligers zou het onmogelijk zijn om het fantastische museum met alle schepen, zoals het tegenwoordig in Dordrecht bijeen is, te kunnen laten bestaan.

Jos benoemt dit keer speciaal de inzet van Jan Bosman die al 16 jaar, sinds de aankomst van de René Siegfried in Dordrecht, zich volledig inzet als de tweede rechterhand van Jos van Dongen de coördinator. Welke klus Jos van Dongen ook aanpakt, Jan Bosman assisteert hem daarbij. Zo iemand is goud waard en daarom de voordracht voor het erelidmaatschap. De aanwezige leden namen deze voordracht unaniem over.