Concept statuten ter bespreking in de ALV op 5 maart 2022

Statutenwijziging Vereniging De Binnenvaart, als ter inzage