Cephéé (houten Waal) in Antwerpen

Goed bericht ontvangen betreffende deze historische houten Waal.
 
Na de vele bezwaarschriften voor het behoud van het maritiem Erfgoed statuut, waaronder het zeer belangrijke en talrijke bezwaar
van uw vereniging, kan ik u melden dat tot hiertoe het erfgoed statuut tot restauratie bewaard is gebleven.
Tevens en vooral is de beslissing genomen door de stad Antwerpen om het schip dus niet te vernietigen en over te brengen naar het droge dokken Eiland om verdere restauratie te plannen.
Overbrenging zal gebeuren deels over land deels over de Schelde en is gepland midden augustus.
In naam van de vele schippers en schipppersverenigingen wil ik U en de Vereniging ‘De Binnenvaart’ nogmaals bedanken voor de steun.
Oprecht dank.
Dr. R. Van Cleempoel
Voorzitter museum Rijn- en Binnenvaart