Duweenheid René Siegfried onthuld bij Miniworld Rotterdam

Onthulling van de duweenheid René Siegfried in Miniworld Rotterdam.

Allereerst wil dhr. Marius van Dam van het gerenommeerde (Binnenvaart) advocatenkantoor Van Dam & Kruidenier, opmerken dat hij het een grote eer vindt dat hij gevraagd is om een rol te spelen bij de onthulling van het scheepsmodel van de museum duwboot René Siegfried. Toen Jos Hubens, ambassadeur van vereniging De Binnenvaart, hem vroeg de onthulling te doen heeft Marius van Dam daarop onmiddellijk ja gezegd.

Marius van Dam hield daarop zijn pleidooi

De René Siegfried is vanuit verschillende gezichtspunten van bijzonder belang.

De René Siegfried is gebouwd op scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht en in 1963 te water gelaten. Nog niet zo heel lang daarvoor was de directie van deze scheepswerf en hoofdbestuurslid van Schuttevaer Joop Suri, naar Amerika gereisd om daar de duwvaart te bestuderen en om te beoordelen of dat ook in West-Europa en op de Rijn iets zou zijn. De vader van Marius vertelde hem dat de conclusie was dat de relatief geringe omvang van de vaarwateren in Europa niet geschikt waren voor de duwvaart zoals die in Amerika plaats vond. Dat bleek echter toch anders te zijn en in 1957 was sprake van de eerste duwvaart op de Rijn. De René Siegfried stamt derhalve van niet veel later.

De René Siegfried duwde veel zogenaamde LASHbakken, een systeem van drijvende containers, dat was overgenomen uit Amerika van de Mississippi.

Aan het eind van haar duwende bestaan heeft de René Siegfried de zogenaamd “oud voor nieuw’’ regeling overleefd. Het gaat daarbij om de Verordening (EG) nr. 718/1999 betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren. In verband met nieuwbouw zou de René Siegfried in het kader van die Verordening moeten worden gesloopt. Juist, als advocaat weet Van Dam bij uitstek hoe belangrijk het is dat op de regels ook uitzonderingen kunnen worden gemaakt, indien het doel van die betreffende regelgeving dat toelaat. Het doel van de oud voor nieuw regeling was beheersing van de capaciteit in de binnenvaart.

Het tweede leven van de René Siegfried als museumschip in handen van vereniging De Binnenvaart voldoet volledig aan de doelstellingen van de oud voor nieuw regeling en de René Siegfried heeft op een geheel andere wijze dan tijdens haar duwvaartbestaan opnieuw een belangrijke rol in de binnenvaart gekregen.

Door vereniging De Binnenvaart is de René Siegfried als maritiem cultureel erfgoed veilig gesteld. In het kielzog van de René Siegfried als Binnenvaartmuseum heeft vereniging De Binnenvaart een documentatiecentrum, organiseert zij aan binnenvaart gerelateerde reizen over de wereld en doen zij nog veel meer. De René Siegfried als Binnenvaartmuseum is zeer toepasselijk uitgebreid met een LASHbak welke immers door de René Siegfried veelvuldig werden verduwd. In de LASHbak is een prachtige maquette van scheepswerf De Biesbosch uit jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw te zien. De duweenheid René Siegfried als Binnenvaartmuseum kent circa 10.000 bezoekers per jaar. En daar komt de link met Miniworld Rotterdam om de hoek kijken. Miniworld Rotterdam heette voorheen Railz Miniworld maar daar is verandering in gekomen, niet alleen door de naam maar ook door thema’s zoals de Nederlandse kust en polderlandschappen, Rotterdam in miniatuur, inclusief het Rotterdamse havengebied. De haven van Dordrecht valt ook onder het Havenbedrijf Rotterdam, zodat de René Siegfried in Miniworld Rotterdam thuis hoort. Bezoekers van Miniworld Rotterdam worden geattendeerd op het Binnenvaartmuseum in Dordrecht en andersom en brengen dan ook daaraan een bezoek.

De onthulling van de maquette van scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht maakte de band tussen het Binnenvaartmuseum en Miniworld en bracht vereniging De Binnenvaart er toe om in Miniworld Rotterdam de binnenvaart beter op de kaart te zetten. En hoe kan dat beter dan door een model van de René Siegfried met daarvoor diverse soorten duwbakken en LASHbakken. Zowel de duweenheid René Siegfried in Miniworld als de maquette van De Biesbosch in Dordrecht zijn gemaakt door de in de binnenvaart vooraanstaande modelbouwer Harrie Tullemans uit Weert.

En zo heeft de René Siegfried inmiddels drie levens. Een eerste leven dat begon in het begin van de duwvaart op de Rijn, een tweede leven als het Binnenvaartmuseum van Nederland en nu een derde leven als model in Miniworld Rotterdam.

Marius van Dam sloot de onthulling af met de woorden;

Voor een derde leven is een doop niet nodig maar ik wil wel de daarbij behorende woorden uitspreken: Ik wens het model van de René Siegfried met duwbakken en LASHbakken en Miniworld Rotterdam als bemanning daarvan, een behouden vaart!

Van links naar rechts: Marc van Buren (Miniworld), Marius van Dam (advocatenkantoor Van Dam & Kruidenier) Jos Hubens (ambassadeur De Binnenvaart)

De onthulling.

De nu met de René Siegfried gevulde Nieuwe Maas in Miniworld.