26-06-2021 Algemene Leden Vergadering

Het bestuur heeft in haar laatst gehouden bestuursvergadering besloten om de Algemene Leden Vergadering te agenderen op 26 juni 2021.
Wij hopen en denken dat de situatie rondom de Corona, tegen die tijd een ‘normale’ jaarvergadering weer toelaat!
De exacte locatie en de bijbehorende agenda volgen zo spoedig mogelijk.