14-04-2022 Lezing: De Doorgraving van de Hoek van Holland te Sliedrecht

P E R S B E R I C H T
Voordracht / lezing donderdag 14 april 2022 in de grote zaal van het Griendencollege aan de
Professor Kamerlingh Onneslaan te Sliedrecht. Zaal open 19:00 uur, aanvang 19:30 uur.

Onderwerp: De Doorgraving van de Hoek van Holland. De lezing wordt georganiseerd door
de Historische Vereniging Sliedrecht. Voor leden is de toegang gratis, Niet leden betalen twee
en een halve euro of worden lid.

De lezing wordt gehouden door Henk van der Lugt die na de zeevaartschool begon als
stuurman bij de Holland Amerika Lijn. Hij werkte later bij de Koninklijke Marine als reserve
officier en trad daarna in dienst bij het Rijksloodswezen in de regio Rotterdam-Rijnmond.
Van der Lugt stelde een fotoboek samen over de Hoek van Holland in de jaren vijftig van de
vorige eeuw en verdiepte zich in de geschiedenis van deze gemeente. Hij is ook voorzitter van
het Historisch Genootschap Hoek van Holland.
De presentatie gaat over wat er vooraf ging aan het graven van de Nieuwe Waterweg.
De verzanding van de Maasmond, het Voornse Kanaal en de plannen van de
waterstaatskundige ingenieurs Cruquius en Pieter Caland. In 1866 wordt het werk gestart.
Prins Willem, de oudste zoon van koning Willem III, steekt de eerste spade in de grond.
Er worden tegenslagen ondervonden bij het graven van de Nieuwe Waterweg.
De Sliedrechtse aannemerscombinatie Volker & Bos heeft de Waterweg breder en dieper
gemaakt. Op 9 maart 1872 voer het stoomschip “Richard Young” uit Engeland als eerste
door de doorgraving naar zee. Dit jaar, 2022, is dat 150 jaar geleden.
Het boeiende verhaal wordt gepresenteerd met vele beelden.
– – – – – – – – – – – – – –
Sliedrecht, 4 april 2022.
Bijlage: foto van het stoomschip “Richard Young.
HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT.
Jolanda Snel & Remco van de Ven.