10 september 2022 Excursie vereniging naar Akersloot

10 september 2022 Excursie vereniging naar Akersloot

Per bus vanaf Zuidplein Rotterdam om 6.30 uur of Dordrecht parkeerplaats Weeskinderendijk om 7.00 uur, of eigen vervoer.

Vertrek Akersloot om 9.15 met aan boord koffie met gebak. We varen de Zaan af tot en met een stukje Noordzeekanaal met lunch aan boord.

Stop bij de Zaanse Schans waar men rond kan lopen met evt. museumbezoek (museum jaarkaart meenemen).

Bij terugkeer in Akersloot aan de wal een warm en koud buffet.

 

De kosten all-in bedragen € 85.00 p.p., over te maken op rekening : NL94INGB0006259387 tnv. Vereniging De Binnenvaart, onder vermelding van excursie en lidnummer.

 

Opgeven bij Arda van der Voort arda.excursie@gmail.com of bij Gerrit van Doodewaard adr.mot.61@gmail.com onder vermelding van lidnummer en telefoonnummer.

Opgeven voor 6 augustus en erbij vermelden of u gebruik maakt van het busvervoer van Rotterdam of Dordrecht.

 

Programma 10 september -2022(1)