© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht en Pieter Klein, Ede.
De verantwoording en rechten inzake door derden ingezonden materiaal berusten bij de inzenders!
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site, noch voor de gevolgen van het gebruik van enig opgenomen link! Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden!
Over het algemeen zal voor het gebruik van materiaal waarop ikzelf de rechten kan doen laten gelden, toestemming worden verleend. (meer informatie)


U wordt verzocht eventuele gebreken te melden.

De 'Doelzoeker' is ontworpen en gemaakt door E. Klein.

Mijn dank gaat uit, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

© Pieter Klein:
auteur, ontwerper en webmaster.

research symptoms