top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Lossen op het ZaatNaar Menu landzaken.
Mer dank aan Erik Schumacher van het mvs 'Janette'.


zonder
Heus, dit is een echte los- en laadplaats en staat bekend onder de 'Het Zaat'. Iets wat vroeger in Nederland ook niet onbekend was, maar inmiddels bijna geheel verdwenen is. Dit zaat ligt in de Schelde bij Baasrode.
Foto: Erik Schumacher. Baasrode, eind januari 2021. (groter formaat)


zonder
Tijdens de vloed komt er een moment dat men, ook met een geladen schip, tot bij de kant kan komen en kan gaan laden. of zoals in dit geval, kan gaan lossen. Bij het laden moet men wel oppassen niet meer te laden dan de diepte voor de wal toelaat. Bij het lossen heeft men dat probleem gelukkig niet.
Foto: Erik Schumacher. Baasrode, eind januari 2021. (groter formaat)


zonder
Bij het laden of lossen op het zaat zal het geregeld voorkomen dat men aan de grond komt te zitten. De eigenaar van het zaat is verplicht het zaat vlak en vrij van obstakels te houden. Schippers zijn verplicht voorzichtig met het zaat om te gaan en hebben er ook alle belang bij het zaat in goede conditie te houden. Te zien is dat een voorgaand schip een afdruk in de bovenste laag,
die meestal uit zachte bagger zal bestaan, achtergelaten heeft.
Foto: Erik Schumacher. Baasrode, eind januari 2021. (groter formaat)


zonder
Vooral het schroefwater kan veel schade aan het zaat veroorzaken. Hier lijkt alleen een beetje van de modderige bovenlaag weggespoeld te zijn. Het vastere deel van het zaat lijkt vrij veel puinsteentjes te bevatten.
Foto: Erik Schumacher. Baasrode, eind januari 2021. (groter formaat)


zonder
De 'Janette' uit Vreeswijk heeft bij aankomst slechts een ondiep spoor in het slib nagelaten. De aanwezigheid van een schip lijkt, gezien de voetspoortjes, de watervogels niet te storen.
Foto: Erik Schumacher. Baasrode, eind januari 2021. (groter formaat)Bestand februari 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken