top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


folders, omslagen, advertenties, enz.

deel 2Naar Menu motoren.


zonder

lindholmen


voormalige Zweedse scheepswerf die onder die naam enige tijd ook dieselmotoren voor de zeevaart op de markt bracht. In 1976 opgeheven..
Inzender: Gerrit Schut, Tzum. (groter formaat)


zonder

S.e.m.t.  Pielstick


Franse maatschappij in 1988 gevormd.
Producent van motoren met grote vermogens.
Inzender: Gerrit Schut, Tzum. (groter formaat)


zonder

VASA


Zweedse motoren fabrikant. Verder nog geen gegevens bekend.
Inzender: Gerrit Schut, Tzum.(groter formaat)Bestandsrevisie maart 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken