top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.Deutz type 545Naar Menu motoren.


zonder
De bedieningszijde van een Deutz RV 6M 545. Deze motor levert 450 pk.
Op de voorgrond een Bosch druksmeerapparaat, welk sprekend lijkt op die, welke van IVO, fabrikaat Joseph Vögele.
Foto: René te Pas, Nijkerk 11 april 2012. (groter formaat)


zonder
Deutz RV 6M 545. De machinekamer van het mvs Orion waar in deze prachtige Deutz staat biedt niet veel ruimte voor mooie overzicht foto's,
tenzij men van boven af fotografeert.
Foto: René te Pas, Nijkerk 11 april 2012. (groter formaat)


zonder
Wie bij stationair draaiende motor eenmaal de ritmische dans der tuimelaars gezien en de begeleidende muziek der stampende cilinders gehoord heeft, kan zich geen mooier en rustgevender gebeurtenis voorstellen.
Foto: René te Pas, Nijkerk 11 april 2012. (groter formaat)


zonder
Een probleem wat men heden ten dage niet meer lijkt te kennen: een motor die hoger is dan de machinekamer. De oplossing daarvoor was de machinekamerschacht of bij één of twee cilindermotoren een kist of kast in de roef.
Foto: René te Pas, Nijkerk 11 april 2012. (groter formaat)


zonder
Deutz RBV 6M 545. In schepen krijgt men zelden een motor van dit formaat ten voeten uit voor de lens. Een museum biedt een unieke kans zoiets uitgebreid te fotograferen. Het vervult mij echter ook met enige weemoed dat zulke motoren inmiddels museumstukken zijn.
Foto: Pieter Klein, Baasrode, 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Deze omkeerbare motor met turbo en nakoeling levert 800 pk bij 380 toeren. Helaas bleek dat ook hier te weinig ruimte aan de voorzijde van de motor vrij gelaten was. Ik zal trouwens eens een handleiding op de kop moeten tikken om te weten wat er zoal op de voorzijde van de motor gemonteerd is. In ieder geval hebben de oliekoeler en de waterpompen daar een plaatsje gekregen.
Foto: Pieter Klein, Baasrode, 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Aan de vliegwielzijde van de motor, wat bij dit type ook de aandrijfzijde is, bevinden zich de bedieningsorganen. Met de bovenste handel kiest men de draairichting; de onderste handel kent, van boven naar beneden, de standen 'bedrijf', 'stoppen' en 'starten'. Een beetje merkwaardig daarbij is dat men na het starten (op lucht), door de stopstand heen moet om op normaal bedrijf over te schakelen, maar dat schijnt geen enkel probleem te zijn.
Foto: Pieter Klein, Baasrode, 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Rechts van de bedieningshandels bevindt zich de toerentalverstelinrichting zoals dat zo mooi heet.
Foto: Pieter Klein, Baasrode, 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
De tijd dat men machinekamerpersoneel en een scheepstelegraaf had, zijn voorbij. Met behulp van een stangensysteem zijn de functies echter ook direct van uit de stuurhut te bedienen. Hier een voorbeeld van een 536 met een dergelijk stangensysteem.
Inzender: Berrie van Roest. (groter formaat)


zonder
Voor de bediening van het geheel had Deutz zich deze console gedacht. Wel even wat anders dan de joysticks die men tegenwoordig voor dit soort fucties gebruikt.
Een beschrijving van het systeem vindt men HIER.
Foto: Pieter Klein, Baasrode, 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Dit is een Model 8 M 545 met (vermoedelijk) de originele pneumatische en hydraulische bediening die door Deutz geleverd werd. De toerentalverstelling geschied hydraulisch, de rest pneumatisch.
Foto: René te Pas, Nijkerk 4 mei 2011. (groter formaat)


zonder
Deutz RBV 6M 545. Hier lijken alle functies hydraulisch bediend te worden. Ook voor de toerental verstelling is een ander systeem dan dat van Deutz gekozen.
Foto: René te Pas, Nijkerk 10 april 2012. (groter formaat)zonder
Bij deze RV 6M 545 is de afstandsbediening-aanpassing voor de toerentalverstelling duidelijk te zien. Op de voorgrond ziet men de brandstofpomp. Bij dit type motor verstelt men, bij het omkeren, niet de inspuitvolgorde van de cilinders, doch de volgorde waarin de in- en uitlaatkleppen geopend en gesloten worden. Hiertoe wordt de gehele nokkenas, die dus voorzien is van een dubbel aantal nokken, verschoven.
Foto: René te Pas, Nijkerk 4 oktober 2012. (groter formaat)


zonder
Deutz RBV 6M 545.
Direct tegen de achterzijde van de bedieningseenheid zijn de tachometer en de dynamo gemonteerd. Een markering op de toerentalmeter geeft aan dat het minimale belaste toerental, bij een omkeerbare motor is dat dus het stationaire toerental, niet lager dan 120 omwentelingen per minuut mag bedragen.
Foto: Pieter Klein, Baasrode, 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Het instrumenten 'paneel' met koelwater-, smeerolie- en verbrandingslucht-drukmeters. De meters bevinden zich tussen de bedieningsinrichting en de brandstofpompen. Bovenop de motor bevinden zich dan nog per cilinder een uitlaatgastemperatuurmeter en een koelwatertemperatuurmeter.
Foto: Pieter Klein, Baasrode, 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Deutz RBV 6M 545. Een druksmeerapparaat fabrikaat Joseph Vögele, Mannheim.
Het lijkt veel op een normaal centraalsmeerapparaat maar is een modernere uitvoering daarvan.
De 545 beschikt weliswaar over circulatiesmering maar elke cilinder, zuiger, wordt middels dit apparaat op twee punten van schone smeerolie voorzien.
Foto: Pieter Klein, Baasrode, 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Links het luchtfilter voor de turbo-laadcompressor, rechts de nakoeler die de gecomprimeerde lucht koelt.
Foto: Pieter Klein, Baasrode, 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Een Brown-Boveri turbo-laadcompressor. De linkerhelft vormt de uitlaatgasturbine, de rechterhelft de luchtpomp en het luchtfilter.
Foto: Pieter Klein, Baasrode, 19 oktober 2014. (groter formaat)


zonder
Deze Deutz RBV 6M 545 met als bouwjaar 1959 moet de nodige bedrijfsuren op zijn naam hebben staan en het lijkt er op als of er nog vele uren kunnen volgen.
Foto: René te Pas. Nijkerk 10 april 2012. (groter formaat)


zonder
Links de brandstofpompen, rechts het druksmeerapparaat.
Foto: René te Pas. Nijkerk 10 april 2012. (groter formaat)


zonder
De Deutz RV 8M 545 uit het mvs Jannelien. De motor levert 660 pk bij 380 tpm. De motor is direct omkeerbaar en heeft geen turbo. De motor is inmiddels een halve eeuw oud en ook deze ziet er uit alsof hij de eeuw wel vol kan maken.
Stuurboord-vooraanzicht.
Foto: René te Pas. Nijkerk 7 mei 2011. (groter formaat)


zonder
Het bakboordachteraanzicht van de Deutz RV8M 545.
Foto: René te Pas. Nijkerk 7 mei 2011. (groter formaat)


zonder
Zicht op luchtfilters, tuimelaars en watergekoeld uitlaatspruitstuk met thermometers voor uitlaatgastemperatuur en koelwatertemperatuur per cilinder.
Foto: René te Pas. Nijkerk 7 mei 2011. (groter formaat)


zonder
De Deutz RBV 8M 545, 1060pk bij 380 tpm. Het zelfde type als hiervoor maar dan met oplading (turbo)
Bron: Deutz folderfragment uit de jaren zestig. Inzender: H. Hulsman, Maasbracht.Bestandsrevisie maart 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken