top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.WerkvaartuigenZie ook Menu Diverse Schepen.


dekschuit-gr
Dekschuiten en motordekschuiten worden zeer geregeld als werkschip gebruikt.
Foto: Pieter Klein, Grouw, jaren negentig. (groter formaat)


werks_vierk_grouw1
wvtg. 'Karin Storms' van H. Sytema Bagger- en Oeverwerk in Grouw. Het schuitje werd in 1977 op scheepswerf Ral te Irnsum gebouwd
en meet 20 x 4 x 1 meter. [DB 02204880]
Eigenlijk een klein kraan-beunscheepje, maar aangezien transport niet het belangrijkste doel is, is beunschip misschien een beetje overdreven.
Foto: Pieter Klein, Grouw, 1993. (groter formaat)


ria_geveke
Het werkvaartuig 'Ria Geveke' van H. Sytema Bagger- en Oeverwerk in Grouw is net zoiets als de Karin Storms. Helaas zijn mij nog geen gegevens bekend.
Foto: Pieter Klein, Grouw, 1992. (groter formaat)


rg-achter
Het achteraanzicht van de 'Ria Geveke'.
Foto: Pieter Klein, Grouw, 1992. (groter formaat)


alkmaardermeer
De variatie in varende 'werkeilanden' is groot. Hier een scheepje aan de zuidoever van het Alkmaardermeer. Het werd op dat moment ingezet om onderhoud aan de lichtopstanden uit te voeren.
Foto: Pieter Klein. jaren tachtig. (groter formaat)

akkermans
Onbekend werkvaartuig van de Firma Akkermans bij Fonejacht, Friesland.
Het voorschip lijkt aangepast te zijn, maar mogelijk was het een motordekschuit. De op het dek geplaatste container staat wel lelijk in het uitzicht.
Foto: Pieter Klein, Fonejacht 1992. (groter formaat)

02610514
Werkvaartuig Mary 1 van de firma Ooms Construction BV uit Avenhorn. Het scheepje werd in 2004 bij De Hoop bv te Schiedam gebouwd en meet 20,5 x 12 x 2,25 meter (eni 02610514). Volgens opgave via binnenvaart.eu beschikt het over 2 Scania motoren van 446pk elk.
Het vaart veelal in gezelschap van een aangekoppeld ponton.
Foto: Pieter Klein, Rotterdam oktober 2010. (groter formaat)

mary
De Mary bij de passage van de brug over het Haringvliet, Rotterdam.
Foto: Pieter Klein, Rotterdam november 2010. (groter formaat)

geonaut
Vermoedelijk een meet- en peilvaartuig geschikt tot het nemen van grondmonsters. Het draag de naam Geonaut. Het werd in 1995 bij de Greuns te Leeuwarden gebouwd en meet 27,7 x 6,52 x 1,15 m
Het schip wordt voortgestuwd door een 288pk GM.[DB 02207219]
Foto: Pieter Klein. Amsterdam juli 2015. (groter formaat)


255
De Elfin is een voormalig torpedo-bergingsvaartuig, later gebruikt als tankcleaningvaartuig en thans een maritieme attractie? [SchepenDB]
Foto: Leo Schuitemaker, Dordrecht, 16 mei 2008. (groter formaat)


256
Stoomvaartuig Elfin meet 32 x 7,5 x 2,4 m en
bezit twee stoommachines van 125pk elk.
Foto: Leo Schuitemaker, Dordrecht, 16 mei 2008.(groter formaat)


jacob_langeberg
Stoomsleepboot Jacob Langeberg. Het feit dat men stoom voorhanden heeft, zal wel de reden geweest zijn dat deze sleepboot het eigendom was van Tank Cleaning Amsterdam. Het schip werd in 1902 als 'Von Bötticher' voor het Keizerlijke Kanalamt in Kieloor gebood. Het meet 26,75 x 6,63 x 3,2 meter en beschikt over een sroommachine van 750 iPK. [DB 02335429]
Foto: Pieter Klein, Voorhaven Noord-Hollandskanaal, Amsterdam, ca. '76.
(groter formaat)

giethoorn
Moet men dit nog een vaartuig noemen? Het drijft en mogelijk heeft het zelfs een eigen voortstuwing, maar ik geloof niet dat het door de scheepvaartkeuringen heen zal komen.
Foto: Pieter Klein, Giethoorn 2003. (groter formaat)


Smit Waalhaven 7 is een werkscheepje met een vast opgestelde kraan. Ook wordt dit scheepje geregeld voor kleine baggerwerkzaamheden gebruikt.
[DB 02320284]
Foto: Leo Schuitemaker, Rotterdam 10 augustus 2007. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken