>
Werk in uitvoering,
zie Toelichting
top
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Tjalk Noordster


Schipper W.P. Kruize, Rotterdam.


Naar detailopnames.
Naar menu Oude Schepen.
Naar menu fotoseries.
Naar Scheepstype Tjalk.


zonder
De tjalk 'Noordster' werd in 1896 bij bij Mulder op scheepswerf 'De Koningspoort' onder de naam 'Nieuwe Zorg' gebouwd. De afmetinge bedroegen 21,80 bij 4,74 bij 1,88 meter. Het laadvermogen was circa 114 ton. Het brandmerk is 3114 B Gron 1954. [Zie Meting A1022N en volgende.] Voor zover mij bekend ligt de tjalk sinds het begin van de jaren zeventig aan de Emmakade in Leeuwarden en is in die jaren nauwelijks van uiterlijk veranderd.
Foto: Pieter Klein, 23 augustus 2009. (groter formaat)


zonder
De beschildering en het biezenwerk zijn zeer traditioneel. De mast is waarschijnlijk bedoeld voor een klein hulpzeil en kan worden gestreken met behulp van een dubbele sprenkel. Bij het stokanker ziet men de ankerdavit. Het anker is op de gebruikelijke wijze geborgen. Op de achtergrond ziet men een verhoogde herft (in havanabruin), dit soort herften werden vaak geplaatst om er de motor voor een lamme-vlerk in te kunnen plaatsen, maar hier wijst niets daarop.
Foto: Pieter Klein, 23 augustus 2009. (groter formaat)


zonder
De slemphouten zijn nog aanwezig, van de beretanden is echter alleen een beetje roestinvraat te zien.
Foto: Pieter Klein, 23 augustus 2009. (groter formaat)


zonder
Voor de ankerlier zijn twee kleine verhaalrollen te zien. Deze zijn verhoogd opgesteld zodat de tros of draad gelijk met de bovenkant van de verhaalkop van de ankerlier komt te liggen.
Foto: Pieter Klein, 23 augustus 2009. (groter formaat)


zonder
Een vrij zwaar uitgevoerd (dubbel-dubbelwerks)ankerlier met strijkrol. De strijkreep wordt met een extra rol over het lier geleid.
Foto: Pieter Klein, 23 augustus 2009. (groter formaat)


zonder
De koekoek op de luikenkap verraadt dat de schipper tenminste een deel van het ruim, voor dagelijks gebruik, geschikt heeft gemaakt. De gebruikelijke dekzeilen ontbreken. Kan de schipper het zonder kleden droog houden? De roef lijkt orgineel, maar het roefdek is, volgens mij, van later datum. De roef is opgebouwd uit vrij kleine platen met vreemde afmetingen. Het resultaat van reparaties? Die moeten dan wel lang geleden plaats gevonden hebben. Misschien herstel van vlak na de oorlog, toen staal schaars was?
Foto: Pieter Klein, 23 augustus 2009. (groter formaat)


zonder
Het achterdek met koekoek voor het achteronder en twee stalen drinkwatertanks aan weerszijden. Het uiteinde van het helmhout is opklapbaar gemaakt. Op de voorgrond rechts, is de draadkluis voor de zwaardloper gedeeltelijk te zien is.
Foto: Pieter Klein, 23 augustus 2009. (groter formaat)


zonder
Het achterdek is voorzien van een dakje, een variant op het zonnetentje. De roef heeft de gebruikelijke halve deurtjes aan beide zijden. Beiden met een kuif. In de achterwand het kompasraam of in dit geval een kompaspoort. De patrijspoorten van het achteronder zijn van het klassieke model. Dit model was op houten schepen gebruikelijk, maar met de komst van stalen schepen verdwenen ze geleidelijk aan.
Foto: Pieter Klein, 23 augustus 2009. (groter formaat)


zonder
Een stalen vlet als bijboot en ook de opdrukker heeft een vletmodel. De bebouwing achter de machinekamer/roef is niet gebruikelijk, ook bezitten de meeste opdrukkers geen groot achterdek maar een flinke kuip.
Foto: Pieter Klein, 23 augustus 2009. (groter formaat)

Naar detailopnames.

Bestandsrevisie augustus 2020


© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken