top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


SpoorpontenNaar Menu ponten, veren, e.d..


zonder
Vervoer over water, de JUISTE weg. Ook voor de trein!
Spoorpont Enkhuizen-Staveren is een koplader.
Er bestaan ook spoorponten met een doorgaand spoor. Van het 'Enkhuizen model' bestonden drie ongeveer gelijke exemplaren, De 'Staveren', de 'Enkhuizen' en de 'Leeuwarden'. Resp. uit 1900, 1902 en 1909.
Voor zover bekend waren dit dubbelschroefsschepen.
Foto: van Kampen en Kersken Hz.'Schepen die voorbij gaan' 1927. Uitgave. ANWB.
(groter formaat)

zonder
De spoorpont 'Leeuwarden' verlaat de haven van Enkhuizen. Op de achtergrond de lichtopstand met het havenlicht en de mast van de Semafoor.
Foto: Nederlandse Spoorwegen. ca. 1930 PD/cc0. Bron: Het Utrechts Archief. (groter formaat)

zonder
Ongetwijfeld zijn er kleine details waaraan te herkennen is welk schip hier vaart en inderdaad kreeg ik van H. Nijntjes het antwoord dat het hier gaat om het ss Stavoren. Deze, zo werd me verteld, onderscheidt zich door een open brug en een reddingboot op het achterschip. De twee andere schepen, ss Leeuwarden en ss Enkhuizen hadden dat niet. Het schip is tamelijk afgeladen en vervoert, zo lijkt het, circa 15 wagons.
Foto: Nederlandse Spoorwegen. ca. 1930 PD/cc0. Bron: Het Utrechts Archief. (groter formaat)

zonder
Ingekleurde postkaart van de spoorpont in de haven van Enkhuizen. De pont maakte deel uit van de H.IJ.S.M. spoorverbinding Amsterdam - Leeuwarden. De veerdiensten werden verzorgd door Alkmaar Packet van de reder C. Bosman.
Naast de Spoorpont voer er ook een passagiersdienst.
De schepen die daarop voeren werden 'Spoorboten' genoemd.
Postkaart: Collectie De Pater. Uitgever/ drukker: J.H. Schaefer, ca. 1913 PD/cc0. Bron: Het Utrechts Archief. (groter formaat)

zonder
Spoorponten bestonden er in verschillende soorten en maten. Men trof ze behalve op de Zuiderzee ook in Amsterdam en op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen aan. In het laatste geval ging het om zogenaamde 'tramlijnen', hier was de R.T.M. degene 'die de dienst uitmaakte'.
Foto: Nederlandse Spoorwegen. ca. 1930 PD/cc0. Bron: Het Utrechts Archief. (groter formaat)

zonder
Haven Enkhuizen. Het laden van zwaar rollend materieel op een vaartuig geeft problemen. Niet alleen komt de pont dieper in het water te liggen naar mate hij verder beladen wordt, maar ook helt de pont meer voor- of achterover naar mate een wagon over het dek voortrolt. De afstand tussen pontdek en oever is dus continu aan verandering onderhevig. Men tracht dit op te vangen door van een beweeglijke brug, de aanbrug, tussen het spoor en de pont gebruik te maken. De rangeerlocomatief is echter extra zwaar en dat kan problemen geven. Om nu toch wagons van en naar het midden van de pont te kunnen duwen maakt men gebruik van een lang treinstel, bestaande uit twee draaistellen verbonden door een lang stevig frame.
Foto: Nederlandse Spoorwegen. ca. 1932 PD/cc0. Bron: Het Utrechts Archief. (groter formaat)

zonder
In Amsterdam nam men de rangeerlocomotief, een 'Sik',
met een gewicht van 21 ton, wel mee aan boord.
Hier ligt de pont aan de steiger bij de Distelweg in Amsterdam Noord.
Foto: Nederlandse Spoorwegen. maart 1957 PD/cc0. Bron: Het Utrechts Archief. (groter formaat)

zonder
Onderweg van de Distelweg naar het Spoorwegbassin of beter gezegd naar de kop van het land ten noorden van het Spoorwegbassin.
Verder had de pont ook bij de Zwavelzuurfabriek Ketjen een steiger.
Op de achtergrond de IJhaven met onder andere Pakhuis De Zwijger.
De dienst, begonnen onder de H.IJ.S.M.,
werd in de jaren vijftig door rederij Koppe beheerd.
Foto: Nederlandse Spoorwegen. 1963 PD/cc0. Bron: Het Utrechts Archief.
(groter formaat)

zonder
Voor- of achterkant van een zogenaamde heen-en-weer verschillen vaak maar nauwelijks, dus laat men dat maar van de vaarrichting afhangen.
De achterzijde van de pont met de rust voor de aanbrug. Daarboven ziet men de zware slagboom, met de mast waarmede deze geheven en gestreken wordt. De slagboom moet natuurlijk voorkomen dat de zaak aan het rollen gaat.
Duidelijk is hier te zien dat de voorzijde van de pont, door de aanwezigheid van de rangeerloc dieper ligt dan het achtereind. Foto: Nederlandse Spoorwegen. maart 1957 PD/cc0. Bron: Het Utrechts Archief. (groter formaat)

zonder
De pont bij de firma Ketjen voor de wal. Voor wie zich al eens over de naam verbaasd heeft; het is de achternaam van de grondlegger.
Een spoorwegverbinding was in verband met het vervoer van (gevaarlijke) vloeistoffen van groot belang voor dit bedrijf. Aangezien er geen nabij gelegen verbindingen waren moest een pont uitkomst bieden.
Foto: J.J. Stellingwerf cc-by-sa 4.0. Bron: Het Utrechts Archief. (groter formaat)

zonder
De lege pont ligt te wachten op de volgende lading van de Distelweg. De constructies op het dek tussen de rails bieden waarschijnlijk de mogelijkheid de wagons extra te sjorren. Dat het gebruik van een spoorpont risico's in zich draagt, mag blijken uit het feit dat men, toen men op deze plaats ging baggeren behalve modder en oude fietsen ook een spoorwegwagon aantrof.
Foto: Nederlandse Spoorwegen. maart 1957 PD/cc0. Bron: Het Utrechts Archief. (groter formaat)


zonder
Dit is vermoedelijk de eerste motorspoorpont. Er heeft ook een stoomspoorpont in Amsterdam gevaren. Deze pont kwam in 1915 in dienst bij de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij. Men voer vanaf de kop van het Spoorwegbassin naar de spooraansluitingen Amsterdam Noord. Het vervoer was voornamenlijk voor de industrie zoals Ketjen Chemie en de Gas en carbidfabriek.
De pont meet 36 bij 7,35 meter en bood plaats aan 3 wagons.
Tekening: Rijkee, Rotterdam. Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan. 1927. Uitgave. ANWB. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken