top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Rondvaartboten

Amsterdamse typesNaar Menu passagiersschepen e.d..

Onder een rondvaartboot verstaat men over het algemeen een vaartuig dat in een relatief korte tijd (1 tot ca. 3 uur) een traject aflegt waarvan begin en eindpunt ongeveer gelijk zijn. De vaartuigen kenmerken zich door veel glas en afhankelijk van de duur van de vaartochten geen of een beperkte catering en dito sanitaire voorzieningen.
Grote rondvaartboten zijn vaak ook geschikt voor dagtochten en daarvan qua uiterlijk dus moeilijk te onderscheiden. Omgekeerd zijn kleine rondvaartboten soms wel aangepast aan het houden van dagtochten, maar dus niet als dagpassagiersschip herkenbaar.
Behalve de normale rondvaartboot die min of meer volgens dienstregeling vaart, zijn er ook rondvaartboten die men voor een rondvaart huurt. Soms is daarbij de catering en de ambiance aan boord belangrijker dan de recreatieve waarde van het varen zodat men weer eerder van een partyschip/boot zoudt moeten spreken; echter aan het uiterlijk is dat niet altijd af te zien. Kortom; het is weer een lekker verwarrend.

zonder
In 1912 begon de firma Bergmann met een motorbootdienst om daarmee toeristen rond te varen. Voor dat doel werden zelfs een beetje aangepaste sleepboten gebruikt. Rond 1938 verschenen de eerste geheel gesloten rondvaartboten. Al hoewel de scheepjes op de foto de naam 'Watertram' dragen, lijken zij, getuige het bord bij het 'Lido' aan de Leidsekade Amsterdam, ook rondvaarten te houden. Het voorste gedeelte van de roef had achter de ingang een dak van zeildoek dat opgerold kon worden. Dit type stamt (als de dateringen bij het archief juist zijn) van voor 1929. De afgebeelde foto is van na 1933 en naar ik vermoed van kort voor de Tweede Wereldoorlog.
Foto: Vereenigde fotobureaux N.V. Bron: Stadsarchief Amsterdam nr. 010003016069 PD/cc0.
(groter formaat)


zonder
De firma Kooy aan het Rokin op de plaats waar ze nog steeds hun basis hebben. Naar het schijnt waren zij de eerste rederij met vrouwelijke rondvaartbootschippers/kapiteins; dat was in 1948. Ook de foto van deze rondvaartboot de 'Hollandia II' stamt uit dat jaar. Deze schepen hadden een vast dak, met een groot schuifluik in het dak.
Foto: De Arbeiderspers. Bron: Stadsarchief Amsterdam nr. HVVA00289000015.
(groter formaat)


zonder
Het mps 'Prinses Irene' werd in 1939 bij scheepswerf De Vries Lentsch gebouwd en meet 16,5 x 3,68 x 1,35 meter. De kruiphoogte bedraagt 1,88 meter. Het vaartuig beschikt over een 120 pk Ford motor.
Foto: Pieter Klein, september 2010 (
Mijn excuses voor de hinderlijke spiegelingen.
).
(groter formaat)


zonder
De 'Prinses Irene' heeft zogenaamde 'panorama ramen' dat wil zeggen dat op de hoek met het dak een gebogen ruit is geplaatst opdat men een (redelijk) vrij uitzicht naar de gevels zal hebben. De voor en achterzijde van de 'salon' zijn nog niet voorzien van dergelijke ruiten. De, in 1940 gebouwde, 'Jan Willem' van de Firma Bergmann was de eerste rondvaartboot in Amsterdam die dat soort ruiten bezat.
Foto: Pieter Klein, september 2010. (groter formaat)


zonder
Het klassieke model Amsterdamse rondvaartboot, soms kortweg een Amsterdammer genoemd. Kenmerkend zijn de waaiersteven, de 'panorama'ramen op de hoek van het dak, de geringe kruiphoogte die niet meer dan 1,95 meter was en de daarmee samenhangende besturing helemaal voorin het schip.
Een vrij vlakke rechte spiegel sluit het geheel af.
Foto: Leo Schuitemaker, Amsterdam 31 juli 2007. (groter formaat)


zonder
De 'Charles Gounod' werd in 1970 bij Molenaar te Zaandam gebouwd. Het schip bergt 70 passagiers binnen de maten 18,47 x 4,06 x 1,5 meter.
De motor is een 120 pk Volvo. [DB 02010876]
Foto: Leo Schuitemaker, Amsterdam 31 juli 2007. (groter formaat)


zonder
Ook het dmps. 'Michiel de Ruyter' heeft het 'klassieke' model.
Ook dit schip werd bij Molenaar, Zaandam gebouwd en wel in 1972. Maten en motor zijn gelijk aan die van de 'Charles Gounod'. Het aantal passagiers staat echter opgegeven als 89. [DB 02010872]
Foto: Leo Schuitemaker, Amsterdam 31 juli 2007. (groter formaat)


zonder
De achterzijde van de 'Michiel de Ruyter' in beeld. Er waren in die jaren maar weinig rondvaartboten met een open kuip, terwijl dat bij oudere modellen toch niet echt ongewoon was. Voor zover mij bekend hebben de schepen met midden achter een wandje in plaats van een raam op die plaats een toilet gesitueerd.
Foto: Leo Schuitemaker, Amsterdam 31 juli 2007. (groter formaat)


zonder
De 'Prins Constantijn' toont, voor de IJveren langs kruisend, de 'doorzichtigheid' van een opbouw met panorama ruiten.
Een vrijer uitzicht kan men zich nauwelijks wensen.
Foto: Pieter Klein, september 2010. (groter formaat)


zonder
De fraaie snelle lijnen van het mps 'Koningin Beatrix' doen me vermoeden dat dit een ontwerp van rond 1960 is. Deze uitvoering heeft een schuifdak op het achterste deel van de opbouw. Op het voorste deel bevindt zich een groot plat schuifluik. Het schip meet 19,2 x 4,25 x 1 meter. Verdere gegevens ontbreken.
Foto: Pieter Klein, oktober 2012. (groter formaat)


zonder
De 'Koningin Juliana' lijkt me haast een zusterschip van de 'Koningin Beatrix'. Op deze foto zijn duidelijk de grenzen van het schuifdak te zien. Dit schip werd, naar men zegt in 1961 gebouwd en heeft dezelfde maten. Alleen wordt voor de diepgang echter 1,2 meter aangegeven. [DB 03800043]
Foto: Pieter Klein, september 2010. (groter formaat)


zonder
Het ontwerp van de 'Lido' verlaat het traditionele model met de gebogen 'panorama'ramen op de hoek van het dak. Vermoedelijk is vlak glas een stuk goedkoper, maar de oude vormgeving beviel mij toch beter.
Foto: Leo Schuitemaker, Amsterdam 31 juli 2007. (groter formaat)


zonder
Het mps 'Lido' werd in 1991 bij De Bock & Meyer, Oude Wetering voor de Rederij Noord-Zuid in Amsterdam gebouwd. Het vaartuig meet 21,9 x 4,34 x 1,36 meter; motor 180 PK Ford. Het maximaal aantal passagiers bedraagt 80. [DB 02010682] Het schip bezit een open kuip hierin lijkt een motorkast geplaatst te zijn. De meeste Amsterdamse rondvaartboten hebben/hadden hun motor onder het voordek.
Foto: Leo Schuitemaker, Amsterdam 31 juli 2007. (groter formaat)


zonder
mps. 'Nemo H2' lijkt anno 2020 ondergedoken te zijn. Deze 'waterstofboot' werd in 2009 bij de Kaap Meppel gebouwd. Het schip is volledig elektrisch aangedreven en betrekt de energie uit de accu's die door twee waterstofbrandstofcellen opgeladen worden. Het schip werd december 2009 gedoopt, maar moest nog terug voor een paar kleinigheden en de keuring. (Bron: Schuttevaer 9 januari 2010.) Het schip zou een veerdienst gaan varen voor het Shell laboratorium in Amsterdam Noord. Toen deze zich uit het project terug trok, ontstonden er problemen met de brandstofvoorziening. Die bleken in 2013 nog steeds niet opgelost. Toen er wel een oplossing was, bleek het schip niet rendabel te exploiteren te zijn. Anno 2020 lijkt er sprake van te zijn dat er toch een waterstof tankstation in de Amsterdamse havens komt. Of dit betekent dat de rondvaartboot weer terug in de vaart komt; daarover wordt niet gerept. (Bronnen: Div. Dagbladen.)
Foto: Pieter Klein, mei 2013. (groter formaat)


zonder
Een modern en erg luchtig exemplaar: de 'Museumboot'. Het vaartuig werd in 1992 bij Scheepswerf Grave gebouwd. Het meet 23,1 x 4,4 x 1,05 meter en beschikt over een 135 pk Ford, die in het achterschip geplaatst lijkt te zijn. [DB 02011111] De oorspronkelijke dienst die in 1988 met het mps Pierre Janssen begon, liep langs 11 Amsterdamse musea waar men na believen in of uit kon stappen.
De Watertram waar het allemaal mee begonnen lijkt, was dus weer terug!
Foto: Pieter Klein, Amsterdam juli 2012 (groter formaat)


zonder
Een concurent is de 'Canalbus' 'Jacob van Ruisdael'. Ook deze 'Hop On - Hop Off' dienst volgt een route langs vele musea en andere toeristentrekkers. Het vaartuig werd in 2012 bij Slot BV in Monnickendam gebouwd en meet 19.40 x 4.25 x 0.80 meter. Het schip beschikt over een 135 pk Perkins en kan 79 personen vervoeren.(bron: binnenvaart.eu)
Foto: Pieter Klein, Amsterdam juli 2012 (groter formaat)

Teksten: maart 2020.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken