top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.Kraan– en BaggerpontonsNaar menu diverse schepen.


alie-DSC00256.jpg
Een kraan op een ponton bezig met het 'baggeren' van het Prinses Margrietkanaal nabij het Princenhof.
Foto: A. Mud, 23 september 2008. (groter formaat)


alie-DSC00254.jpg
Erg opschieten doet een dergelijke manier van baggeren niet en het wordt dan ook voornamelijk gebruikt voor het graven van geulen voor zinkers en kabels of voor het verwijderen van plaatselijke ondieptes gebruikt. Duidelijk zijn de seinen voor de scheepvaart te zien. Dwars voor langs ligt het vaartuig dat als duwboot fungeert.
Foto: A. Mud, 23 september 2008. (groter formaat)


alie-DSC00255.jpg
Het is slechts een ponton met een kraan, dus eigenlijk een kraanschip. Maar de kraan lijkt los aan dek te staan, dus is het eigenlijk een gewoon werkschip of beter een werkponton. Nu ja, het maakt weinig uit welke naam het beestje heeft, als het maar functioneert.
Foto: A. Mud, 23 september 2008. (groter formaat)


0000349
Een baggerponton vermoedelijk van de firma Joh. v. Vliet uit Wormerveer.
Foto: Pieter Klein, Haarlem augustus 2011. (groter formaat)


0000349
Een baggerponton met de baggerbak Buitenveer (eni 02310824) in het Spaarne ten noorden van Haarlem.
Foto: Pieter Klein, Haarlem augustus 2011. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken