top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Kleine WagenverenNaar Menu ponten, veren, e.d..


zonder
Een halve pont met roeikasten op het voorschip. Een aakachtig vaartuig met onder- en bovenboord. Het vaartuig meet 13,25 x 3,6 meter. Dit soort vaartuigen waren van stevig bolders voorzien opdat men ze eventueel ook als gierpont kon gebruiken.
Bron: ir. E. van Konijnenburg. (groter formaat)


zonder
Een halve pont of pijper met zeil en zwaarden. Een aakachtig vaartuig met onder-, midden- en bovenboord.
Bron: ir. E. van Konijnenburg. (groter formaat)


zonder
Een houten gierpont, zonder zwaarden. Door de extreem hoekige bouw fungeert de gehele naar de stroom gekeerde zijde als zwaard. Men hoeft de schuit alleen maar schuin op de stroom te leggen en men komt vooruit.
Bron: ir. E. van Konijnenburg. (groter formaat)


zonder
Een houten gierpont in haar werkelijke gedaante.
Het gaat hier om het veer te Culemborg.
Fotograaf onbekend. Datum opname ca.1915. (groter formaat)


zonder
Een Amsterdamsch wagenveer in de vorm van een stoompont uit de tijd dat het wegverkeer nog niet zo belangrijk was en de passagiers tijdens de overtocht nog op een bovendek mochten komen. Het verkeer in die tijd was meestal beperkt tot een enkele handkar en hooguit twee stuks paard‑en‑wagen en dat alleen nog op de belangrijke lijnen zoals het Buiksloterveer. Verder waren het uitsluitend voetgangers, massa's voetgangers.
Bron: H.C.A. van Kampen en H. Kersken Hz. Schepen die voorbij gaan. 1927. Uitgave: ANWB. (groter formaat)


zonder
Gemeentepont nr 11 was een eveneens een stoompont. In 1956 maakte hij nog dagelijks zijn oversteek over de Amstel tussen de Korte Ouderkerkerdijk en de Amsteldijk. Ook toen was het nog niet druk met autoverkeer.
De fiets heeft al wel aan belang gewonnen.
Bron: Dienst publieke werken, Stadsarchief Amsterdam nr. 010009009351.
(groter formaat)


zonder
Het wagenveer, een motorpont, over het Prinses Margrietkanaal naar De Burd.
Ook de pont draagt de naam van dat eiland. 'De Burd' werd in januari 1978 in gebruik genomen, was gebouwd bij de Greuns in Leeuwarden en is uit gerust met een motor van 75 PK. (bron Leeuwarder Courant: 17-03-1978). Elders op internet zijn echter afwijkende gegevens te vinden.
Foto: Pieter Klein 1992. (groter formaat)


zonder
De pont De Burd na een modernisering. Wanneer dat precies geweest is, ben ik helaas vergeten. Het moet voor 2002 geweest zijn.
Foto: Pieter Klein september 2006. (groter formaat)


zonder
Het wagenveer over de Langweerdervaart werd in 1977 gebouwd bij Bijlsma & Zn., Wartena en biedt plaats aan maximaal 4 auto's en 100 voetgangers.
Foto: Pieter Klein, 1994. (groter formaat)


zonder
Koplader Vegomo VI onderhoudt de dienst Gouderak - Moordrecht.
Er passen net twee personenauto's op het vaartuigje.
Ze zullen er wel weer achteruit rijdend afmoeten.....
Foto: Jan Meppelink, Gouderak, 21 januari 2006. (groter formaat)


zonder
De pont van het Kolmeersland is een achterlader die maximaal twee niet te grote voertuigen kan vervoeren. Tijdens werkzaamheden bijvoorbeeld aan de jachthaven, moet er echter vaak wat meer overgezet worden en dan leent men een ponton met twee rijbruggen van een bevriende boer. Vroeger had men sleepponten, tegenwoordig dus ook duwponten.
Foto: Pieter Klein, Houkesloot 2001. (groter formaat)


zonder
De sleeppont bij Dordrecht. Ook deze was voor niet meer dan twee niet al te grote wagens te gebruiken. De achterzijde wordt met een grote draaglap bijgestuurd. Ook kort na de oorlog zijn, in verband met de vernielde bruggen, op veel plaatsen provisorische sleepponten in de vaart gebracht.
De sleepboot zou volgens de overlevering de Veerdienst III, thans in het bezit van de Vereniging De Binnenvaart, zijn.
Fotograaf en jaartal onbekend. Bron. Regionaal archief Dordrecht. (groter formaat)


zonder
De Veerdienst 1 met de pont op sleeptouw. Naar het schijnt sprak men ook wel van de sloep of de vrachtsloep in plaats van over de sleeppont.
Fotograaf en jaartal onbekend. Bron. Regionaal archief Dordrecht. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken