top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Jaagschuit 'Johannes Veldkamp'
jv1
De jaagschuit genaamd Johannes Veldkamp werd in 1907 in Lemmer gebouwd. Ondanks het feit dat het vaartuig in Friesland gebouwd& is, noemen velen dit een Groningse snik. Lengte: 19,66 m., breedte 3,36 m. 30 ton?.
Rond 1937 voer het scheepje bewoond door twee personen
onder de naam 'Koopmans Welvaren' door Drenthe.
Foto: Leo Schuitemaker, Nieuw Amsterdam, 15 augustus 2008. (groter formaat)


Tot ongeveer de zestiger jaren werd deze snikke voornamelijk gebruikt voor het vervoer van mensen, vee, turf en goederen. Het scheepje is na aanpassingen in 2007 opnieuw in de vaart gekomen, maar vaart, helaas?, nu wel op diesel in plaats van op man- of paardekracht zoals dat vroeger wel het geval is geweest.
De groninger snikken hebben meestal een ietwat gepiekt achterschip, een lichte voorstevenbalk en het boeisel valt op voor- en achterschip niet naar binnen zoals bij de Friese Snik, maar eerder helt het wat naar buiten.
Foto: Leo Schuitemaker, Nieuw Amsterdam, 15 augustus 2008.(groter formaat)


jaagmast
Detail van de jaagmast. De jaaglijn loopt in normaal geval, vanaf het achterschip via een blokje dat aan een val aan de voorkant van de mast hangt, naar de jagers of het jaagpaard. Dit hoge aangrijpingspunt was nodig om de vele obstakels langs het water, afgemeerde schepen vooral, te kunnen passeren. Op het voordek een boombak, waarvan de zijkanten als naambord fungeren.
Foto: Leo Schuitemaker, Nieuw Amsterdam, 15 augustus 2008.(groter formaat)


Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken