>
Werk in uitvoering,
zie Toelichting
top
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Containerschepen

deel 4


Naar menu moderne schepen.


zonder
De 'Shamrock' begon, in 1958, zijn loopbaan onder de naam 'Kralingen' bij van Nieveld Goudriaan & Co Stoomvaart Maatschappij NV in Rotterdam. Het schip werd gebouwd bij Worst & Dutmer, Meppel, mat 58,4 x 7,39 x 2,71 meter, werd in 1962 met 9 meter verlengd en is 864 ton of 24 TEU groot. [DB 03160340]
Foto: Leo Schuitemaker, Rotterdam, 13 juli 2007. (groter formaat)


zonder
De 2728 ton metende containerschip 'Stolzeneck' werd gebouwd bij Kiliya Shipyard in Odessa, Oekraïne, afgebouwd bij Erlenbacher Schiffwerft, Erlenbach (D), meet 135 x 11,5 x 2,8 meter en wordt voortgestuwd door een 1800pk ABC.
Het is 2728 ton of 268 TEU op 4 lagen groot. [DB 04801750]
Foto: Leo Schuitemaker, Rotterdam, 9 augustus 2007. (groter formaat)


zonder
De 4000 ton metende "Vantage" beschikt over een luikenkap met een vlak middenstuk, wat inmiddels veeal de standaard is geworden. Dit droge-ladingschip werd in 2006 in Roemenië gebouwd en meet 134,2 x 11,45 x 3,57 meter, beschikt over een 1699 PK sterke Caterpillar en is 3925 ton of 256 TEU groot. [DB 02327521]
Foto: Leo Schuitemaker, Volkeraksluis 25 augustus 2007. (groter formaat)


zonder
Het in 1980 bij Stami, Dordrecht gebouwde mvs. 'Willem-D' passeert de Loreley. Het schip meet 105 x 9,5 x 2,98 meter en beschikt over een Caterpillar van 1227 PK. Het schip is 2020 ton of ca. 108 TEU. [DB 02315901]
Foto: Dieter Henken (D), Lorelei, 24 april 2004. (groter formaat)


zonder
Wat vroeger het stukgoederen- of handgoederenvervoer was, is nu de containervaart geworden. De containervaart van en naar Duitsland bedient zich tegenwoordig in toenemende mate van koppelverbanden.
Foto: Dieter Henken (D), Lorelei, 24 april 2004. (groter formaat)


zonder
Koppelverband bestaande uit duwschip 'Camaro II' [DB 02324795], de containerbak 'Camaro XIII' [binnenvaart.eu 02332016] en daarbij langszij de bak 'Camaro XIV' [binnenvaart.eu 02332017]. Niet alleen vervoert men enorme hoeveelheden containers van Nederland naar Duitsland, ook gaat men als een soort van winkelwagentje door de havengebieden of van de ene naar de andere haven om containers te laden, te lossen, te verplaatsen. Op bepaalde YouTube kanalen kan men enige indruk krijgen van dit werk. Zie verder ook menu duwvaart.
Foto: Dieter Henken, Dordtse Kil 30 april 2020. (groter formaat)


zonder
De 'Taling' zwaait in de haven van Koblenz. 109,95 x 11,45 x 3,31 meter meet het in 2002 in Roemenië gebouwde schip dat 2800 ton of 208 TEU mee kan nemen. Het schip beschikt over een 1699 PK sterke Caterpillar motor. [DB 02325675]
Foto: Dieter Henken (D), Koblenz 4 juni 2008. (groter formaat)


zonder
Zoals op deze foto goed te zien is wordt het hefstuurhuis
niet voor niets 'paalwoning' genoemd.
Foto: Dieter Henken (D), Koblenz 4 juni 2008. (groter formaat)


zonder
ms. 'Richardus' met een vrij lichte lading of een grotendeels leeg ruim. Het schip kan 421 TEU of maar liefst 5134 ton vervoeren. Dat laatste toch alleen als er voldoende water staat. Het schip gaat dan namelijk 3,8 meter diep, wat met de zomers van de laatste jaren soms tot aardige problemen leidt.
Het schip, en niet 'de boot', zoals veel landrotten plegen te zeggen, is verder bijna 135 meter lang en 14,2 meter breed. Het werd bij Daewoo Mangalia Heavy Industries, Mangalia, Roemenië gebouwd. [DB 06003854]
Foto: Dieter Henken (D), Koblenz 9 mei 2005. (groter formaat)


zonder
Erg veel uitzicht vanuit het stuurhuis van de Richardus heeft men toch niet, maar ook dit schip zal waarschijnlijk wel met cameras uitgerust zijn. Ik geloof er eentje net onder de radarantenne te kunnen zien, maar desondanks is het raadzaam om uit de dode hoek van dit soort schepen te blijven. Het schip voert 1 blauwe kegel.
Foto: Dieter Henken (D), Koblenz 9 mei 2005. (groter formaat)


zonder
Men moet toch wel een erg fraai uitzicht vanuit de stuurhut hebben. Ik vraag me af; laat men de stuurhut zakken als men even naar beneden moet of gaat men werkelijk de hele trap op en af? Goed voor de conditie, dat wel!
Foto: Dieter Henken (D), Koblenz 9 mei 2005. (groter formaat)


zonder
Het is een komen en gaan in de industriehaven bij Koblenz-Wallersheim.
Hier ms. 'Navitas' 421 TEU of 5002 ton groot. Het in Rusland gebouwde schip meet 135 x 14,2 x 3,72 meter en werd bij Dolderman, Dordrecht afgebouwd en voorzien van twee Caterpillar motoren van 1379 PK en twee Verhaar Omega-Jet boegschroeven met elk een 486 PK Caterpillar motor. [DB 02328781]
Foto: Dieter Henken (D), 6 juni 2008. (groter formaat)


zonder
Ms. Navitas aan de industriehaven bij Koblenz. De vier roeren komen net boven water. Het roefdek biedt plaats aan drie auto's en een leuke toerboot.
Foto: Dieter Henken (D), 6 juni 2008. (groter formaat)


zonder
De boegschroef is tegenwoordig een onmisbaar instrument, de 'Michael Angelo' maakt er, bij het manoeuvreren in de haven van Koblenz, dankbaar gebruik van. Het schip werd in 2008 in Roemenië gebouwd en meet 135 x 11,45 x 3,61 meter.
Het is 3921 ton of 264 TEU groot. [DB 02329759]
Foto: Dieter Henken (D). Koblenz, 19 juni 2008. (groter formaat)


zonder
Het schip lijkt een zogenaamde 'katterug' te vertonen. Echter bij dit soort schepen is het vaak geen permanente vervorming van de romp, maar een vorm van flexibiliteit, die bij deze maten optreedt en die nog aanvaard gevonden wordt. Of men er op den duur, bijvoorbeeld door materiaalmoeheid, toch last van krijgt is me niet bekend.
Foto: Dieter Henken (D). Koblenz, 19 juni 2008. (groter formaat)


zonder
ms 'Groenendaal' uit Nieuw Bijerland is eveneens in Roemenië gebouwd, meet ook 135 x 11,45 meter, maar is met 3,42 meter diepgang twintig centimeter minder diep dan de 'Michaelangelo'. Het laadt 3696 ton of 264 TEU. [DB 02327408]
Het schip werd later de 'Amoureus' uit Meppel.
Foto: Dieter Henken. Koblenz, 11 januari 2007 (groter formaat)


zonder
De 'Amoreus' ex-Groenendaal voert twee blauwe kegels op het voorschip en heeft dus containers met schadelijke lading aan boord. Deze schepen geven in geval van nood gedurende 15 minuten een blijf-wegsignaal. De schipper van een schip die een dergelijk signaal hoort, moet onmiddellijk zorgen dat aan boord alle ramen en andere openingen die in verbinding staan met de buitenlucht gesloten worden, dat onbeschermd licht en open vuur wordt gedoofd, dat niet meer wordt gerookt, dat draaiende hulpmotoren die niet noodzakelijk zijn worden uitgezet en dat het veroorzaken van vonken wordt vermeden. Zo nodig moet de schipper er voor zorgen dat het schip wordt verlaten. Vreemd genoeg geldt dit dus niet voor een huis, school, kantoor, of wat dan ook, wat er pal naast aan de waterkant staat :-).
Foto: Dieter Henken. Koblenz, 11 januari 2007 (groter formaat)


zonder
Het schip verlaat de haven en gaat zich tussen het gewoel op de Rijn begeven. Alhoewel...., vergeleken met voor 70 tot 90 jaar terug is de rivier tegenwoordig tamelijk leeg. Vanuit de stuurhut heeft men in ieder geval een ruim uitzicht
op zowel de opvaart als ook op de afvaart op de rivier.
Foto: Dieter Henken. Koblenz, 11 januari 2007 (groter formaat)


zonder
Scheepswerf Dralet te Boom (B) bouwde in 1957 het motorvrachtschip 'Anita'. Nadien is het zeven meter verlengd en meet thans 62 x 7,24 x 2,57 meter en is 700 ton groot. Zo te zien kan het maximaal 18 TEU vervoeren. [DB 02310111]
Foto: Dieter Henken (D), Zwijndrecht 25 juni 2008. (groter formaat)

zonder
Nog een echt mooi schip, dat dankzij het hefstuurhuis toch ook in de containervaart nog een graantje mee kan pikken.
Foto: Dieter Henken (D), Zwijndrecht 25 juni 2008. (groter formaat)


zonder
ms. Alsvin uit Antwerpen komt op bezoek in Koblenz. Ook dit schip,
gebouwd in 2004, komt van een Roemeense werf.
Het werd bij Jac. den Breejen te Hardinxveld afgebouwd is 208 TEU of 3020 ton groot en meet 110 x 11,48 x 3,48 meter. [DB 06004017]
Foto: Dieter Henken (D), Koblenz, 8 mei 2008. (groter formaat)

zonder
De boordlichten zitten bij de moderne containerschepen bijna altijd ter hoogte van het roefdek. Ze zijn vaak gemonteerd op boordlichtvleugels, boordlichtbakken of aanverwante constructies waar dan ook de schijnwerpers, deklichten en camera's een plaatsje gevonden hebben. Aan de brug van het stuurhuis zijn soms ook schijnwerpers, uitkijkspiegels of camera's bevestigd.
Foto: Dieter Henken (D), Koblenz, 8 mei 2008. (groter formaat)

zonder
Science-fiction schrijvers verzinnen van alles, maar ook dit soort beelden had men een jaar of 70 geleden waarschijnlijk niet voorzien. Alsvin, de snelle loper, was in de Germaanse Mythologie één der paarden die de zonnewagen trokken.
Foto: Dieter Henken (D), Koblenz, 8 mei 2008. (groter formaat)


zonder
De Allegro uit Antwerpen stamt uit 2007 en is, U raad het misschien al, gebouwd in Roemenië. De afbouw volgde in Antwerpen bij G.S.P. Projects bvba. Het schip meet 134,89 x 11,44 x 3,69 meter en beschikt over twee ABC diesels van 1500 PK elk, plus nog twee Veth-Jet boegschroeven elk met een 529 pk Scania. [DB 06105004]
Foto: Dieter Henken, Koblenz, 11 juni 2008. (groter formaat)


zonder
De Allegro uit Antwerpen, heeft een ovaal raam in de achterwand van de roef. Vroeger had men wel ovale patrijspoorten, maar die waren wel een stuk kleiner en bij de brug hang nog de oude vertrouwde scheepsbel. Het roefdek biedt veel ruimte, ook voor een terrasje met glazen wand. Het is echter wel zaak de ruimte onder de stuurhut vrij te houden; men kan niet weten.....
Foto: Dieter Henken, Koblenz, 11 juni 2008. (groter formaat)


bestandsrevisie mei 2020.


© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken