top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


CharterschepenNaar Menu passagiersschepen e.d..

Onder het charterschepen worden meestal verstaan die zeilende binnenvaartschepen die zo vanaf eind jaren zestig met gezelschappen dag- of vakantietochten maakten. Net als bij de vakantietochten met motorvrachtschepen op de Rijn (zie de tekst Feenstra) begon het met een zeer eenvoudige en beperkte accomodatie voor de passagiers en is het, door de tijden heen, in sommige gevallen, uiteindelijk uitgegroeid tot zeilend vier of meer sterren hotel. De schepen worden tegenwoordig meestal verhuurd aan groepen.
Naast de grotere schepen, die zowel voor dagtochten als voor meer-daagse reizen aangeboden worden, is er ook een groep kleinere, soms geheel open, schepen die men meestal voor een beperkt aantal uren huurt.
Het belangrijkste verschil met de motorvaart met passagiers is dat het te varen traject en de te varen afstand sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.


zonder
Klipper 'De Hoop' uit Akkrum. Bij de ombouw van dit schip heeft men meer op het comfort van de passagiers, dan op de orginaliteit van het vaartuig gelet heeft. 'De Hoop' is in 1911 bij scheepswerf 'De Hoop' in Pannerden gebouwd. Bij de eerste meting (A8368N) mat het 25,91 x 5 meter. Later (2009) is het verlengd tot 31 meter. Het brandmerk is 349 B Nijm 1953.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen juni 2001. (groter formaat)


zonder
De friese klipper 'Lutgerdina' is een goed voorbeeld van een hedendaags zeilend bedrijfsvaartuig. Het is in 1981 bij Scheepswerf v.d. Werf te Stavoren verbouwd en daarbij aangepast aan het zeilen met passagiers die van een rolstoel gebruik maken. Daarom heeft het schip onder andere extra brede gangboorden en extra stevige settelboorden. Het schip meet 33,4 x 6,2 x 1,2 meter. Het is als 'Lutgerdina' in 1897 bij Boot in Leiderdorp gebouwd. Registraties: IMO 8748763, eni 02717733 (?), brandmerk 239 B Leid 1927 en meting (H1920N).
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden augustus 2009. (groter formaat)


zonder
Hagenaar 'De Vriendschap' (03011386). Het scheepje werd in 1898 bij Hendriks in Dodewaard voor P. Langendam uit Tiel gebouwd. Het mat 25,15 bij 4,44 meter en was dus net te groot voor de Haagse Wagenbrug.
Het laadvermogen bedroeg bijna 108 ton. [meetbrief R2387N]
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 28 september 2009. (groter formaat)


zonder
Gezien de hoge reling, wordt er ook met deze Keen gecharterd. De keen 'Alida' werd in 1907 bij scheepswerf van Aller te Hasselt gebouwd. Het schip meet 32 x 5,2 x 0,85m. Thans uitgerust met 100 pk DAF. Het zeiloppervlak bedraagt ca. 300m² er mogen 24 gasten mee. [DB 03050406] Brandmerk 406 B Zwolle 1929.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen, juni 2002.(groter formaat)


zonder
De keen 'Alida' varend op de motor op het van Harinxmakanaal bij Leeuwarden. Sommige mensen, inclusief de eigenaren, noemen het scheepstype een Leunder, maar dat is volgens mij niet correct!
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden november 2010. (groter formaat)


zonder
De tjalk 'Sterrenwind' heeft zo te zien ook in de chartervaart gezeten. Het schip werd in 1894 bij Barkmeijer aan de Woudvaart te Sneek gebouwd en mat 21,62 x 4,62 meter. Het laadvermogen bedroeg 112 ton.
Oudste meetbrief A8478N Brandmerk 3183 B Gron 1954.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden augustus 2009. (groter formaat)


zonder
De klipper 'Avontuur' werd in 1909 bij scheepswerf Haeser te Hardinxveld gebouwd. Het schip mat toen 26,55 x 5,69 meter en was 148,7 ton groot. Eerste meetbrief D2203N, brandmerk: 2098 B Dord 1938. In 1938 beschikte het schip over een zijschroef en in 1951 werd het omgebouwd tot motorschip. Wanneer het in de chartervaart gegaan is, is mij niet bekend.
Foto: Jan Meppelink, IJsselmeer april 2006. (groter formaat)


zonder
De Wedstrijdskûtsjes van de S.K.S., zoals deze, zijn geen charterschepen, die van de I.F.K.S. vaak echter wel. De eersten worden wel af en toe voor het zogenaamde 'ploegjesîlen' gebruikt.
Foto: Kees Terpstra. Sneekermeer jaren 90. (groter formaat)


zonder
De vraag of men een Friese Praam tot de charterschepen wilt rekenen of niet is slechts afhankelijk van wat men onder een charterschip wilt verstaan en hoe ruim men het begrip wilt nemen.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen juni 2001. (groter formaat)

Bestandsrevisie maart 2020.Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken