top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.BoeierschuitNaar menu Oude Schepen.

Boeierschuit is de naam die men in Zuid-West Nederland aan de al daar gebouwde tjalkachtige schepen gaf. Deze tjalken hebben een wat hoger voorschip dan de meeste tjalken van vergelijkbare afmetingen, die op Noordelijke scheepswerven gebouwd werden. Al moet men zeggen dat bijvoorbeeld scheepswerf De Boer in De Lemmer schepen van min of meer gelijk model bouwde. Het valt in ieder geval niet mee al de verschillende modellen uit elkaar te houden.
Daar sommige eigenaren niet zo heel erg van de term 'schuit' gecharmeerd waren, komt men ook benamingen als boeierscheepje of boeierschip tegen.
Een andere benaming die, voor al bij de voor de recreatie omgebouwde schepen, rond gaat is: boeieraak. Deze term wordt echter ook gebruikt voor als jacht gebouwde Lemmeraken en voor bepaalde echte aken van Zeeuwse origine.

zonder
Boeierschuit 'De Liefde'. Je zou het voor een Lemmeraak-jacht kunnen houden, maar de brede zwaarden verraden dat het om een binnenschip en niet om een vissersschip gaat.
Inzender: O. Sappé, Heerenveen. Goingarijpsterpoelen, 2007.


zonder
Het scheepje meet tegenwoordig circa 13,5 x 4 x 0,8 meter en zou in 1885 bij Duyvendijk gebouwd zijn. Het achterschip oogt vrij breed met krappe boegen, maar foto's geven nu eenmaal niet altijd een betrouwbaar beeld.
Inzender: O. Sappé, Heerenveen. (groter formaat)


zonder
Het scheepje toont een mooie lijn en kan zo te zien best een zeetje hebben.
Inzender: O. Sappé, Heerenveen.


zonder
Vermoedelijk is ook dit scheepje een boeierschuit. Zoals gezegd is het lastig alle verschillende 'types' en verschijningsvormen uit elkaar te houden, dus ik kan er naast zitten.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen, juni 2003. (groter formaat)


zonder
De Boeierschuit zoals van Konijnenburg die zag.
Tekening naar ir E. van Konijnenburg. (groter formaat)


Bestandsrevisie augustus 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken