top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


BoatsjeNaar detail opnames.


boatsje_sneek2
Een boatsje zonder tuigage, zwaarden, roer, e.d. Ondanks het gebruik van slechts enkele gangen, lijkt de romp toch een ronde vorm te hebben.
Foto: Pieter Klein, Sneek, rond 2003. (groter formaat)


boatsje_snits1
Nogmaals het zelfde scheepje, maar uit een iets andere hoek.
Foto: Pieter Klein, Sneek, rond 2003. (groter formaat)


boatsje_hs
Hier is duidelijk te zien, dat een boatsje nauwelijks rond is.
Foto: Pieter Klein, Houkesloot Sneek. (groter formaat)


boatsje1
Dit scheepje lijkt, o.a. door het plaatsen van vaste settelboorden, meer op een Tjotter maar het is toch echt een Boatsje. Het scheepje werd in 1970 door Jachtwerf Brandsma op Rohel/Augustinusga gebouwd.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen 2004. (groter formaat)


boatsje2
Duidelijk zijn op deze foto's de hoekige vormen van dit 'ronde' scheepje te zien. Het scheepje voert een sprietzeil met giek.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen 2004. (groter formaat)


aa99
Deze oude foto in de haven van Laaxum toont aan dat het boatsje ook beroepsmatig bij de visserij betrokken was. Behalve de vele boatsjes ziet men ook nog een Staverse jol.
Foto: Archief Fries Scheepvaart Museum. (groter formaat)


Naar detail opnames

.

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken