top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.Baggeren in AmersfoortNaar menu diverse vaartuigen.


a93
Een schuif- of veegboot. Ook kleine waters worden gebaggerd. Hier baggert men eerst en gaat men pas daarna de beschoeiing vervangen. Dat ondertussen de tuinen is de sloot dreigden weg te glijden, kwam als een verrassing.
Foto: Pieter Klein, Amersfoort, 25 mei 2012. (groter formaat)


a90
De bagger werd met een gewone lepelgraver in vrachtwagens gedumpt. Wat rest is een hoop drijfvuil en erg troebel water. (Sorry voor de kwaliteit van deze foto.)
Foto: Pieter Klein, Amersfoort, 25 mei 2012. (groter formaat)


a89
Ook dit vreemde kistje is een veegboot. 'Het' ligt weekend te houden in de vijver van Emiclaer. Men vond het nodig het water langs de zuid-oostoever uit te diepen. Zo te zien komt het vaartuig aan de achterzijde wat gewicht te kort. Het is tenminste van wat ballast voorzien.
Foto: Pieter Klein, Amersfoort, 11 maart 2012. (groter formaat)


a87
Voor een bepaald stuk bestond er geen andere mogelijkheid dan de bagger per bak richting openbare weg te brengen. De schuifboot fungeerde daarbij als duwboot.
Foto: Pieter Klein, Amersfoort 13 maart 2012. (groter formaat)


a83
Het laadstation. Het merk en type van het ponton zijn mij niet bekend, maar de CAT is een 312CL.
Foto: Pieter Klein, Amersfoort, 13 maart 2012. (groter formaat)


a88
Als een bak gevuld is wordt deze met de schuifboot weggevoerd. Tussen de bomen schemert het geel van de lepelgraver op de losplaats.
Foto: Pieter Klein, Amersfoort, 13 maart 2012. (groter formaat)


a86
De staalkabel en de lier waarmee het vaartuig zich in normale gevallen voorttrekt, wordt nu gebruikt als koppellier.
De voortstuwing bestaat nu waarschijnlijk uit een vijzel.
Foto: Pieter Klein, Amersfoort, 13 maart 2012. (groter formaat)


a85
En zo had men dan in een kleine stadsvijver toch echte duwvaart. Men moest dwars door de vijver naar de losplaats op de achtergrond en dat gaf wat problemen.
Foto: Pieter Klein, Amersfoort, 13 maart 2012. (groter formaat)


a84
Geladen werd er bij A midden onder. Lossen deed men bij B in de meest linkse inham. De vijver is echter voorzien enkele 'natuurlijke' ondieptes, waarvan vooral 'c' af en toe voor de nodige overlast zorgde. (Rond X het standpunt van de fotograaf bij deze laatste foto's. Het zuiden is links op de foto.)
Foto: Google maps. Vermoedelijk 2010. (groter formaat)


a85
De bak is op de ondiepte 'c' flink omhoog gevaren. Met half vloeibare lading is dat, zelfs als men niet afgeladen is, toch oppassen geblazen.
Foto: Pieter Klein, Amersfoort, 13 maart 2012. (groter formaat)


a82
En als je dan van de ene los bent, zit je weer vast op de andere. Toch was de klus nog redelijk vlot geklaard. Het bord op de foto vertelt dat men in dit 'natuurlijke' deel van de vijver niet mag vissen en niet mag varen!
De 'vestingmuur' op de achtergrond, is een hotel voor oeverzwaluwen.
Foto: Pieter Klein, Amersfoort, 13 maart 2012. (groter formaat)

Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken