top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Amsterdammers

Type 2Naar menu sleepvaart.

Zie UITLEG BEGRIP AMSTERDAMMER.


zonder
Van deze sleepboot aan het starteiland in het Sneekermeer heb ik helemaal geen gegevens; zelfs geen naam. Net als de navolgende sleepboten staat bij dit type de roef los van de stuurhut en machinekamer.
Foto: Pieter Klein, Kolmeersland zomer 2001. (groter formaat)


zonder
Bij de sleepboot 'Greetje' van S. Seinen uit Langweer staat de machinekamer eveneens voor de stuurhut.
Deze sleepboot werd in 1937 bij Scheepswerf 't Hondsbosch, Alkmaar gebouwd en mat 15,85 x 3,75 x 1,35 m. Het scheepje bezat een twee cilinder Kromhout type 2H3 van 80 PK en werd bevaren door schipper S.W.J. Seinen uit Langweer.
Brandmerk: 4570 B Amst 1955. [Bron varenderfgoed.nl.]
Foto: K.Terpstra, 1 juli 1996. (groter formaat)


zonder
Deze sleepboot, de HZ 8 uit Warten (Fr), werd in 1929 op scheepswerf 'Concordia' van S. Seijmonsbergen op Oostenburg, Amsterdam gebouwd. Het scheepje meet 13 x 3,42 x 1,4 meter en wordt voortgestuwd door een 60 PK kromhout type 6 GSK ook uit Amsterdam. [Bron:varenderfgoed.nl]
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden augustus 2009. (groter formaat)


zonder
De HZ 8 van achter af bezien. Het scheepje heeft nog steeds zijn beting, sleepbeugel en draadvangen.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden augustus 2009. (groter formaat)


zonder
De sleepboot 'Greta' uit Uithoorn werd in 1936 op Scheepswerf 't Hondsbosch te Alkmaar gebouwd. Het schip meet 15,5 x 3,4 x 1,35 meter. De eerste eigenaar was de Firma Boekel die dekschuiten en grondbakken verhuurde, tevens onderhield de Rederij Boekel veerdiensten vanaf de Haarlemmerpoort naar het Mosveld en de NDSM. ( Zie ook Theo Bakker (pdf)) Vandaar waarschijnlijk dat deze sleepboot geen opbouwen achter de stuurhut heeft.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden augustus 2009. (groter formaat)


zonder
De sleepboot 'Greta' varend met afgebroken stuurhut in de drukte van Sail 2015. Opvallend is de enorm zware scheepshoorn die het scheepje bezit.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden augustus 2009. (groter formaat)


zonder
De 'Maartje Anna' aan de kade te Meppel. Wanneer de verschansing in lijn met de roef doorloopt, houdt dat vaak in dat de ruimte naast de roef, het stukje berghout dat als gangboord moet fungeren, niet al te breed is. Ik geloof niet dat dit als een bezwaar gezien werd.
De 'Anna Maartje' werd bij de Gebroeders Paans te Roodevaart gebouwd en bezat een 50 PK M-4 Kromhoutmotor. Blijkbaar werd het scheepje op avontuur gebouwd of overleed de opdrachtgever want de eerste eigenaren waren de gebroeders W.A. en H.O. Paans en de Kromhoutmotoren fabriek van D. Goedkoop. Pas in 1936 wordt er een andere eigenaar genoteerd en wel schipper B. van der Linden uit Gorinchem. Het scheepje heeft inmiddels drie brandmerken gehad. Een verouderd: 14935 Rott 1923, een in 1971 doorgehaald: 7447 B Rott 1949 en het laatste: 16943 B Rott uit 1983. (Bronnen: De Liggers, Varenderfgoed.nl en debinnenvaart.nl)
Foto: Pieter Klein, Meppel juni 2010. (groter formaat)


zonder
De amsterdammer 'Koerier'. De sleepboot werd in 1961 op de werf 'Nicolaas Witsen' te Alkmaar gebouwd en mat 15,7 x 3,75 x 1,1 meter. Het schip bezat een 90 PK Bohn & Kähler diesel. [DB 02005762]
Wilhelminakanaal, augustus 2003. Inzender H. Visser, Zwolle. (groter formaat)


zonder
Van deze sleepboot die, voor zover ik kan ontcijferen, 'Haas' heet, heb ik helaas geen gegevens.
Foto: Pieter Klein, Goingarijpsterpoelen, juli 2001. (groter formaat)


zonder
De sleepboot 'Humus III' werd in 1930 als 'Maartje' op de Scheepswerf 'De Industrie' te Alphen aan de Rijn gebouwd. Het scheepje meet 13,5 x 3,3 x 1,3 meter en bezit een Kromhout 8 TS 117 van van 140 pk.
Foto: Pieter Klein, Zwartsluis mei 2010. (groter formaat)


zonder
Een Amsterdammer met een beetje afwijkende bebouwing. Het feit dat de stuurhut zover naar achter verplaatst is, doet mij vermoeden dat slepen niet het belangrijkste werk geweest is. Een beting lijkt trouwens ook niet meer aanwezig te zijn.
Goingarijpsterpoelen, augustus 1994. (groter formaat)


zonder
De sleepboot Borneo werd in 1938 op Scheepswerf Het Fort van G. de Vries Lentsch te Amsterdam als directievaartuig 'Borneo' voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam gebouwd. Het schip mat 16,1 x 3,99 x 1,18 meter. Het was uitgerust met een Kromhout 2H2 van 60 PK. Voor zover bekend is de naam van het schip nooit gewijzigd en ook het uiterlijk lijkt onaangetast.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam september 2010. (groter formaat)


zonder
De 'Borneo' van achter bezien. Wanneer men goed kijkt dan ziet men dat het gangboord naast de roef naar voor toe flink breder wordt. Dit is bereikt door het berghout steeds breder/dikker te nemen, waardoor het ook naar voor toe steeds verder buiten de romp steekt. De zijwanden van de roef volgen min of meer de lijn van de romp.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam september 2010. (groter formaat)


zonder
Hier is met enige moeite wel te zien dat het berghout naar voor toe flink breder wordt (evt. op groot formaat bekijken.)
Foto: Dieter Henken, Dordrecht augustus 2015. (groter formaat)


zonder
Ook bij deze onbekende sleepboot verbreed het gangboord. Dit wordt echter voor een goed deel door het versmallen van de roef veroorzaakt.
Foto: Pieter Klein, Amsterdam september 2010. (groter formaat)


zonder
Veel stuurhut is er überhaupt niet te zien, maar volgens mij staat deze wel vrij van de roef. Het schip in kwestie is de Knebra bouwnr. 684 bij de scheepswerf Nicolaas Witsen, Alkmaar. Later was het scheepje onder andere bekend als 'Oude Waal 4' van de Rederij v/h Gebr. Goedkoop. Het vaartuig meet 15,78 x 3,46 x 1,1 meter en is onder meer voorzien geweest van een twee cilinder Van Rennes van 60 PK.
[Meer gegevens en foto's: varenderfgoed.nl]
Fotograaf Onbekend. Nabij Oudorp maart 1926. Bron: Collectie Regionaal Archief Alkmaar bestand FO 1005384. (groter formaat)


zonder
De sleepboot Keesje was rond 1930 bouwnummer 754 bij Scheepswerf Witsen te Alkmaar. Ondanks de mooie reling bezit het scheepje ook een echte sleepbeugel(overloop) en is dus wel degelijk ook als sleepboot bedoelt.
Fotograaf Onbekend. Bij Oostendorp rond 1930. Bron: Collectie Regionaal Archief Alkmaar bestand FO 1002595. (groter formaat)


Bestandsrevisie maart 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken