top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Zijschroef tjalk 'Nooit Volmaakt'Naar menu Oude Schepen.
Naar fotoseries.
Naar tekst zijschroeven.

zonder
Op het voordek vindt men de zandlier voor een zelflosser en een deel van de zijschroefinstallatie. Onder de kap rechts in beeld bevindt zich de poelie voor de drijfriem, als mede de koppelingshandel voor de zijschroef. Opvallend is dat de doorgang naar het gangboord door de zijschroefinstallatie vrijwel onmogelijk gemaakt wordt. Zie ook teksten zijschroef. Op een oud schip als dit hebben de ruiten op het 'wafeltjesdek' een langgerekte vorm.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
Nogmaals de opstelling van het geheel. Links, onder het bruine kastje, het liertje voor de galg van de zijschroef. Rechts is nog net de hieling van mast te zien. Het is een zogenaamde bovenstrijker voorzien van voetstrijk iets wat bij zelflossers vaak voorkwam.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
De installatie vanuit het gangboord gezien. Opvallend is de hoogte van de aandrijfas boven het dek. Dit bood in bij deze installatie de mogelijkheid om de poelie van de aandrijfas geheel bovendeks te houden. Bij veel installaties moet men namelijk een gat in het dek snijden om voldoende ruimte voor de poelie te verkrijgen.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
Op de achtergrond de zandlier, daarvoor de sleef met ter weerszijden een lagerblok. Op de lagerblokken de rood geschilderde Staufferpotten.
Geheel rechts de haakse-overbrenging.
Op deze en de volgende foto's is te zien dat de transmissie op een slede geplaatst is. De sleef vormt het telescopische deel van de aandrijfas.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
Rechts de sleef. De as gaat in de sleef over in een vierkant deel dat correspondeerd met het vierkante deel van de buitenbus.
Links de spindel waarme de slede vastgezet wordt.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
Het nut van het naar binnen kunnen schuiven van de haakse-overbrenging wordt onder meer in deze foto gedemonstreerd. Het wordt anders wel oppassen geblazen als iemand langszij komt.
Op de voorgrond een ketting van de verstaging.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
Overzicht van sleef, transmissie, kruiskoppeling en slede. Met het plaatsen van de zijschroefinstallatie heeft men de originele puttingijzers moeten verwijderen en elders bevestigingspunten aan moeten brengen.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
De schroef, schroefaskoker, schroefas, afhouder, galg en borgketting in beeld. Voor de borgketting of hanger is (zeer ongebruikelijk) tegen de buitenzijde van het schip een oog aangebracht. Gewoonlijk zit de bevestiging aan de binnenzijde van het boeisel of boven op de potdeksel.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
De galg, de davit of het (hijs)kraantje; het is maar hoe je het noemen wilt.
De constructie bestaat uit een beweeglijke arm die, als men de draad viert, onder het gewicht van de installatie naar buiten klapt waarna de schroefas langs de buitenzijde van het schip verder afgevierd kan worden.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
De aandrijving van de installatie geschiedt met een 1 cilinder 8 à 9 pk Triumph dieselmotor met verdampingskoeling. De motor maakt maximaal 650 toeren per minuut. Teneinde voldoende ruimte voor de vliegwielen te hebben zijn er dwars over de leggers twee draagbalken gelast. Dit vormt samen met de benodigde platen en knieën de motorfundatie.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
De aandrijfzijde van de motor is voorzien van een forse poelie voor de platte drijfriem. Boven het vliegwiel is de zogenaamde kookpot van de verdampingskoeling zichtbaar. Deze vormt nu eens niet één geheel met de motor maar fungeert als een soort koelvat. Tegen het vooronderschot de brandstoftank.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
De opstelling van de motor onder het voordek, vrijwel recht voor de mastkoker. Deze ruimte zal vroeger van de rest van het ruim gescheiden zijn geweest. Wat men met het extra centrifugaalpompje van plan is, weet ik niet.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
Normaal gesproken zit de spanrol zo dicht mogelijk bij de kleinste poelie. Hier is echter voor een andere oplossing gekozen. Op de achtergrond het ruim dat nu in beperkte mate als tentoonstellingsruimte gebruikt wordt.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
Nogmaals een beeld van de kookpot en de poelie. Vroeger had men meestal een los schoorsteentje om de stoom van de kookpot naar buiten te voeren. Condensvorming tegen de onderzijde van het dek is namelijk zeer onwenselijk!
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
Het carterdeksel fungeert tevens als motorschildje.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


zonder
Weinig gefotografeerd en weinig besproken maar toch een onmisbaar onderdeel: de slinger! De slinger is uitgerust met een verende pen (links nog net waarneembaar) die moet voorkomen dat men botten breekt wanneer de motor aanslaat of ook zoals nu in rust staat.
Foto: Pieter Klein, Maasbracht 30 november 2011. (groter formaat)


Bestandsrevisie augustus 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken