>
Werk in uitvoering,
zie Toelichting
top
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Dienstvaartuig V-64


Een bijdrage van: F. Logghe.
Menu fotoseries.


px_V64_voor
De V-64 werd in 1978 bij scheepswerf Gebr. Akerboom uit Oegstgeest gebouwd. Het schip is 17m lang en 4.25m breed. De motor is een 250pk Mercedes [SchepenDB].
De V-64 heeft als standplaats Terneuzen en is hierdoor ook vaak te zien in Sluiskil. (groter formaat)


px_V64_compleet
Het bekende vaarbeeld van een vlet; een flinke snor gevolgd door een diep golfdal. (groter formaat)


px_V64_zij2
De waterstaatvlet V-64 te Sluiskil. De vlet is voorzien van het nodige stootwerk. (groter formaat)


px_V64_zij
Voor en achterszijde zijn voorzien van een rubberen blokfender. Achteraan in beeld het oude kustvissersvaartuig Z.501 Tac Horne dat inmiddels gesloopt is.
(groter formaat)


px_V64_brand
Op het dak van de stuurhut bevinden zich ondermeer een radarantenne, een blusmonitor en de nodige antennes en lichten.
Een beetje al te opvallend is het 'verboden te roken' bord. (groter formaat)


px_V64_achter
Het achteraanzicht van het vaartuig. (groter formaat)
© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken