top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Tjalk 'Trijntje', ex-Spes
zonder
De 'Spes' van schipper Ritskes. Het schip begon haar loopbaan als 'Trijntje', daarna werd het 'Nieuwe Zorg', vervolgens 'Jokor' en 'Spes' om thans weer als 'Trijntje' door het leven te gaan. Het schip is rond 1980 uit de vaart gegaan.
Foto: Pieter Klein, Schellingwoude, ca. 1978. (groter formaat)


Tjalk Trijntje
Het schip werd in 1896? bij Rijnvis (en Eikelboom) te Hoogeveen, voor schipper Harm Gerrit Scholten onder de naam Trijntje, gebouwd. [Meetbrief Hv193N]
In 1954 is het gemotoriseerd en in 1959 met 7 meter verlengd.
Hierdoor kwam de lengte op 29,65 meter. Brandmerken: 1736 Assen 1897 later 32 B Assen 1928.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 30 juni 2009. (groter formaat)


qq2
Van 1929 tot 1968 was het schip eigendom van de fam. Tigelaar en voer het schip onder de naam 'Nieuwe Zorg'. Johannes Ritskes kocht het schip in 1968, in 1973 verkocht hij het aan zijn neef Joost Ritskes. In 2003 valt Joost Ritskes bij het verwisselen van een gasfles overboord en verdrinkt.
Het schip is weer tot de oorspronkelijke lengte ingekort en wordt gerestaureerd. Het ligt thans (2009) te Leeuwarden.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 30 juni 2009.(groter formaat)


qq3
De Hoogeveense bouwer gaf het scheepje vrij vlotte lijnen, zoals bij de Friese tjalken, maar het scheepje heeft maar één gang onder het berghout, zoals de Groninger tjalken. 
(Het scheepje is nog niet vol toegerust waardoor deze gang de waterlijn net niet raakt, maar dat zal in de toekomst anders zijn.)
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 30 juni 2009.(groter formaat)


qq4
Aan het scheepje is heel wat vernieuwd. Er is een nieuwe potdeksel geplaatst en ook de lage den is er nieuw opgezet.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 30 juni 2009.
(groter formaat)


a99
De verlenging is er op kunstige wijze tussen uit gehaald. Alleen het nieuwe klinkwerk (links) onderscheid zich door de duidelijk zichtbare 'doppen' duidelijk van het oude klinkwerk, zoals bij de vertikale naad rechts.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden 30 juni 2009.(groter formaat)


Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken