top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Radar, radarmasten, antennes, e.d.Naar Menu onderdelen.


zonder
Het radarvaren in de zestiger jaren was nog echt teamwerk. De installatie bestond uit kasten die flink wat ruimte in namen en energie vraten. Het beeldscherm gaf weinig licht en men moest een afscherming of verduisteringsgordijnen gebruiken om zicht op het scherm te houden.
Foto: archief Hans Schuitemaker. (groter formaat)

zonder
Een tamelijk oude radarinstallatie van Decca. De monitor en een deel van de zend-ontvanginstallatie was in de stuurhut ingebouwd. In de radarscanner (het draaiende ding buiten zat het hoogferquentgedeelte van de installatie, het bewegingsmechanisme en de eigenlijk zend-ontvangstantenne.
Foto: Pieter Klein, Dordrecht oktober 2011. (groter formaat)


zonder
Het beeldscherm van het radar voor de korte afstand
aan boord van het wvtg 'Schuitengat'.
Foto: Pieter Klein, Harlingen 29 mei 2010. (groter formaat)

zonder
Een rivierradar met kleurenscherm en trackball van Alphatron.
Foto: Pieter Klein, Dordrecht oktober 2011. (groter formaat)


zonder
Tegenwoordig kan er van alles op een scherm getoverd worden. Dit scherm toont ons een kaart met posities van de schepen. Daarop geprojecteerd de gegevens van de AIS, de GPS positie, de snelheid, de koers, enz. enz.
Foto: Pieter Klein, Harlingen 29 mei 2010. (groter formaat)


radarmast_maja
Het theehutdek met radarmast. Voor overige cijfers zie hieronder.
Foto: Berrie van Roest, Schoonhoven 2002. (groter formaat)


zonder
Het antennepark en de navigatiehulpmiddelen op een schip anno 2002.
  1. Marifoonantennes.
  2. Radarantanne, radarscanner.
  3. TV antenne.
  4. Ankerlichten.
  5. Hoornluidspreker van intercom.
  6. Dekverlichting.
  7. Toeterlicht.
  8. Antenne mobiele telefoon?
Foto: Berrie van Roest, Schoonhoven 2002. (groter formaat)


zonder
Een voormast op een moderne poedertanker.
Behalve het radar zien we 4 deklichten twee ankerlichtjes en twee toplichten (of is de tweede iets anders?).
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden juni 2010. (groter formaat)


zonder
Een radarscanner van dichtbij; veel is er niet aan te zien.
Foto: Pieter Klein, Dordrecht, oktober 2011. (groter formaat)


zonder
Een radarmast in gestreken toestand.
Wat voor de marifoon geldt, geldt ook voor het radar. Een halve eeuw geleden zag je ze, in de particuliere binnenvaart, nog maar nauwelijks. Tegenwoordig, lijk je niet meer zonder te kunnen.
Foto: Pieter Klein, Zijkanaal-C rond 1994. (groter formaat)


zonder
De voet van een strijkbare radarmast.
Foto: B. v. Roest, Schoonhoven (groter formaat)


zonder
Een keur aan electrische en electronische instrumenten bepaald tegenwoordig de aanblik van een stuurhut. In het midden de monitor voor het radarbeeld.
Foto: G.A.T. v. Meegen, Nijmegen. (groter formaat)


Bestands revisie Januari 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken