top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Overige roeven.Naar Menu Roeven.


zonder
Veel oude houten sleepschepen in België hadden de roef vaak midscheeps. Dit is de 'Cephée' een Waal of bak. (scheepsportret).
Foto: F. Logghe, Antwerpen juli 2007. (groter formaat)


zonder
Dezelfde roef van de andere kant gezien. Soms was in deze roef een stal voor één of twee ezels of paarden gesitueerd. Het kwam voor dat de opbouw dan tevens nog als roef dienst deed, maar ook kwam het wel voor dat men dan alleen met achter- en vooronder genoegen nam. Een enkele maal had men nog een extra roefje achterop of voer men met twee schepen en leverde de één de paardekrachten en de andere de bemanning. Kortom; ook hier voldoende variaties.
Foto: Pieter Klein, april 2013. (groter formaat)


zonder
Een oude postkaart toont ons een houten Waal of een Doornikker met een roef midscheeps.
Inzender 'KvM' van Spitsen.be. (groter formaat)

zonder
Ook onder de houten Rijnschepen trof men schepen met een middenroef. Bij de overgang naar staal bleef de middenroef nog enige tijd gehandhaafd. Ook houten zwaarden waren in de begin jaren niet ongewoon op de grote sleepschepen. Of er af en toe nog een zeil gezet werd is niet geheel duidelijk.
Foto: Jacob Olie, Houthaven Amsterdam, november 1894.
Bron: Stadsarchief AMsterdam, bestand 010019000701, CC0-BY. (groter formaat)


zonder
Naast de 'gewone' theehut ziet men op veel kasten ook deze vorm van bebouwing tussen roef en stuurhut; een soort verlaagde theehut. Het is misschien wel handiger in gebruik, maar het gaat wel tenkoste van het achteronder.
Foto: F. Logghe, 9-9-2007, Brugge. (groter formaat)


zonder
Ook op deze spits ziet men een soort van lage 'tussenroef'. Een woord voor de uitbouw tegen de achterkant van de stuurhut heb ik nog niet gevonden. Onzer zuiderburen noemen het mogelijk een tabernakel,
sommigen spreken van een kookkast.
Foto: F. Logghe, Gent, 9 mei 2006. (groter formaat)


zonder
Wat ik hier nu van zeggen moet, weet ik echt niet. Vaag herkent men nog de contouren van het oude salonroefje, maar wat er daarna allemaal bijgekomen is, stelt mij voor raadsels.
Foto: F. Logghe, Amsterdam 14 april 2007. (groter formaat)


zonder
Ook op dit schip is men aardig aan het bouwen geweest, maar er valt nog wel enig logisch verband in te ontdekken
Foto: F. Logghe, 24 november 2007 Brugge. (groter formaat)


zonder
Veel sleepboten hebben een achterroef. Daarmee wordt de andere roef de voorroef. Er tussen in zitten dan meestal de stuurhut en de machinekameropbouw.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, oktober 2009. (groter formaat)


zonder
Ook sleepboot 'Feint' heeft een zelfde opstelling. Ook hier is de achterroef vrij hoog.
Foto: Pieter Klein, Wartena, juni 2001. (
groter formaat)


zonder
De sleepboot 'Leba III' heeft daarentegen een erg lage achterroef.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, september 2009. (
groter formaat)


zonder
Of men bij het opleidingsvaartuig 'Prinses Beatrix' en andere opleidingsvaartuigen nog van een roef wilt spreken, mag ieder voor zich bepalen. Het zijn ruimten met vaste daken, wanden en vloeren en tot verblijf van personen geschikt, dus wat dat betreft voldoet het net zo goed aan de eis als de oude schamele houten roefjes van eeuwen geleden.
Foto: Leo Schuitemaker, Rotterdam april 2007. (groter formaat)


Naar Menu Roeven.

Bestandsrevisie december 2020Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken