top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Oude Werven, HoutbouwMenu landzaken.
Zie ook concept tekst 'Scheepswerven'.


zonder
Een werf te Overschie krengt twee schepen voor onderhoud. Achter de timmerloods staat een schuit in aanbouw.
Fragment: Overschie, Coenraet Decker ca. 1690 via Rijksmuseum Amsterdam. (groter formaat)


zonder
De Stadsschuitenmakerswerf Amsterdam tussen Nieuwe Achtergracht en Nieuwe Lijnbaansgracht net ten oosten van de Amstel.
Prent: J.M.A. Rieke ca. 1894. CC0 Stadsarchief Amsterdam nr. 010097010470. (groter formaat)


zonder
Scheepstimmerwerf Stein in Assendelft. De schuiten op de kant en in het water lijken mij een Zaanlands plat. Het schuitje links mogelijk een Assendelftse praam.
De bouw van houten schuiten vond meestal in een gesloten loods (links achter op de foto) plaats. Zo voorkwam men dat het hout onder invloed van vocht te veel uitzette, kromp of scheluw trok.
Foto: Hans van Beelen, 1947 PD via collectiegelderland.nl/nederlandsopenluchtmuseum. (groter formaat)


zonder
Een teerder en een schuitenbreeuwer aan het werk op een schuitenhelling waar de schuiten over losse rollen tegen een houten vloer opgetrokken worden. Daarna woorden ze met een bok scheef gelegd opdat er aan gewerkt kan worden. Terwijl de breeuwer de naden kalfatert, hanteert de teerder de stokkwast en brengt een verse laag teer op de schuit.
Foto: Collectie van foto's van de Provinciale Atlas Noord-Holland nr. 1542,
Edam december 1940. CC-BY. (groter formaat)


zonder
Een Giethoorns vlot is voor onderhoud drooggezet, gekrengt en opgestopt. Op de achtergrond twee Punters.
Foto: Hans van Beelen, 1947 PD via collectiegelderland.nl/nederlandsopenluchtmuseum. (groter formaat)


zonder
Een 'gangspil' op een werf te Giethoorn. De loper van de takel waarmee de schuit op het droge getrokken wordt hier, net als bij een lier, opgewikkeld. Veel vaker fungeertt een dergelijke spil als een echte kaapstander en ligt het touw er slechts een flink aantal slagen om het lichaam van de spil heen. In die gevallen heeft men echter altijd een man (jongen) extra nodig die het touw dat van de spil komt strak houdt.
Foto: Foto: Hans van Beelen, Giethoorn 1947 PD via collectiegelderland.nl/nederlandsopenluchtmuseum. (groter formaat)


zonder
De wat povere werf van Marken in zijn nadagen. De rechter slede is voorzien van een trekstang of hellingijzer en ik krijg de indruk dat men voor het ophalen nog van een kaapstander gebruik zal maken. Een afgedankte mast ligt in het gras te verotten. In het water liggen een werfbakje en een Marker fuikenboot.
Foto: Hans van Beelen, 1946 PD via collectiegelderland.nl/nederlandsopenluchtmuseum. (groter formaat)


zonder
Een werf met twee sleephellingen te Workum. Duidelijk zijn op de foto de kimbedden te zien en met enige moeite zijn ook de sledes goed herkenbaar.
Foto: Hans van Beelen 1943 PD via collectiegelderland.nl/nederlandsopenluchtmuseum. (groter formaat)


zonder
Een kaapstander of gangspil, zonder ingestoken handspaken,
op een werf te Workum.
Foto: Hans van Beelen, Workum 1943 PD via collectiegelderland.nl/nederlandsopenluchtmuseum. (groter formaat)


zonder
Een sleephelling te Urk in 1942. Duidelijk is de hellinggoot met neuten te zien. Aan de kop van de helling de stoppaal met daarvoor een stalen hellingblok. De staaldraad verraadt dat men voor het opdraaien gebruik maakt van een hellinglier. Het kimbed bestaat uit een losse badding.
Foto Siebe Jan Bouma, PD via collectiegelderland.nl/nederlandsopenluchtmuseum. (groter formaat)


zonder
De tewaterlating van de Boeier 'Almeri'. In 1912 gebouwd op de werf van Eeltje Holtrop v.d.Zee te Joure. Het jacht mat 18,2 x 5,05 meter;
totaal zeilopppervlak 192m2. Het is een rondbodem met een gepiekt vlak.
Foto; Archief Familie Terpstra, Amsterdam. (groter formaat)


zonder
Een erg oud plaatje van een dwarshelling bij scheepswerf 'De Rijn' te Leiden. De werf werkt nog niet met hellingwagens maar met een soort van sledes, zo lijkt het.
Bron: Erfgoed Leiden en omstreken; bestand GN005945 PublicDomain.
(groter formaat)


Bestandsrevisie april 2022.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken