>
Werk in uitvoering,
zie Toelichting
top
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Olieleurboot 'Oil Express'


Een bijdrage van: F. Logghe.
Foto's: F. Logghe, Haven van Brugge, 6 januari 2008.

Menu fotoseries.


px_OilExpress_compleet
De Oil Express, hier in de achterhaven van Brugge is netjes onderhouden en lijkt vaarklaar, maar enige informatie over de eigenaar of de historie van het vaartuig is niet te vinden. Wie weet meer? (groter formaat)


px_OilExpress_zij
Het scheepje toont de lijnen, die in de jaren 50, mogelijk ook 60, populair waren voor dit soort scheepjes. Het rondom doorlopende berghout is vrij smal. Het voorschip ziet er nogal gehavend uit. (groter formaat)


px_OilExpress_roef
Ook het achterschip, en vooral de roef, tonen de vormen die in de jaren 50 gebruikelijk waren. De stuurhut is waarschijnlijk van veel recentere datum, eind jaren 70, of zo. (groter formaat)


px_OilExpress_kop
De kop vertoont de sporen van intensief gebruik en toont ons een aantal scherpe putten, die ongeveer op gelijke hoogte liggen (zie ook één van de voorgaande foto's). Mogelijk een gevolg van een lastig uitsteeksel op een voormalige ligplaats of van een kunstwerk in een gebruikelijke vaarroute? (groter formaat)


px_OilExpress_voordek
Het voordek van de Oil-Express met het electrische ankerlier en toegang tot het vooronder. Het toplicht is bij gebrek aan een geschikte mast, op het ankerlier geplaatst. Het berghout is over bijna de gehele lengte van beugels, voor de bevestiging van autobanden, voorzien. (groter formaat)


px_OilExpress_bolderkast
De vrij hoge voorbolders, met open bolderkast, aan stuurboord. (groter formaat)


px_OilExpress_toegangtanks
De tankhoofden en de verplichte verbodsborden. (groter formaat)


px_OilExpress_kraan1
De aanwezigheid van een hydraulische bunkergiek wijst erop dat het schip (ook) voor de bevoorrading van (kleine) zeeschepen gebruikt werd. (groter formaat)


px_OilExpress_kraan2
Het uiteinde van de bunkergiek. Het is bekend dat schippers vindingrijk zijn. Hier is een velg gebruikt om te voorkomen dat de vulslang zal knikken. (groter formaat)


px_OilExpress_dekuitrusting
De ladingpomp met de afleveringsmeter. (groter formaat)


px_OilExpress_stuurhut
De stuurhut van de Oil Express met tegen de voorzijde de machinekameringang (en berghok?) Merk hoe de navigatielichten in het dak van deze uitbouw zijn weggewerkt.(groter formaat)
© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken