top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Boltjalk Eben Haezer

Deel 2Een bijdrage van: F. Logghe.
Foto's: F. Logghe, Veendam, 27 augustus 2009.


05
Het ruim van de Eben Haezer (naar achter gezien). Op deze foto is goed te zien dat de originele den bijna de helft lager was. (groter formaat)


9
Het ruim (naar voren gezien). Onder de luiken, dwarsscheeps, de binten. De platte kruiwagens waren voor het transport van turven. (groter formaat)


6
Zicht op het mastdek, de mastvoet en daarachter het vooronder. (groter formaat)


7
Hier is duidelijk de zeer ruime ronding van de kim te zien. Opvallend is ook de grote spantafstand hetgeen tot uitdrukking komt door het aantal klinken tussen de spanten: hier 8, bij een stevige tjalk slechts 5. (groter formaat)


2
De den met de bevestiging van het bint. (groter formaat)


1
De kooi in het vooronder. (groter formaat)


4
De voor haar tijd toch wel mooi ingerichte roef. (groter formaat)


5
De trap tussen achterdek en roef. Ondanks de steilte, was zo'n trap toch een sta in de weg. Bij het binnenkomen moest men dus wel eerst even kijken of men hem niet opzij gezet had. (groter formaat)


8
De eettafel met daarachter het fornuis en rechts, een zeer royaal dievendeurtje. (groter formaat)


3
Een kooi in het achteronder. (groter formaat)


7
Het is moeilijk te zien, maar ik kan U verzekeren dat deze twee-persoonskooi, gezien zijn afmetingen, alleen geschikt is voor inschikkelijke stellen. (groter formaat)


Naar deel 1.


Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken