top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.Deksprong achterdekNaar Submenu dekken.


zonder
Indien er kalffdekken aangebracht zijn, wil het wel voorkomen dat men aan de achterzijde daarvan ook een deksprong heeft. Veel schepen die kalffdekken kregen, hadden echter een verhoogd achterdek waar het kalffdek soms naadloos op aan kon sluiten. Op de foto ziet men dus een deksprong naar beneden, terwijl op het achterschip deksprongen naar boven veel gebruikelijker zijn.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, 12 oktober 2010. (groter formaat)


zonder
Een beetje wazig helaas deze deksprong op een klipper met kalffdekken. Er is het nodige gewijzigd aan dit schip. De roef aan de den is vervangen door een salonroef en daarbij is gelijk het achterdek omhoog gebracht. Tevens heeft men van de gelegenheid gebruik gemaakt de kalffdekken aan te brengen. Daarbij werd dan tevens de romp verhoogd. De maximale diepgang van het schip nam hierdoor met maar liefst 45 cm toe. [SchepenDB] Jammer genoeg geen gelegenheid meer gehad de foto eens over te doen en meer foto's te maken.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, 12 oktober 2010. (groter formaat)


zonder
Om meer hoogte in het achteronder te hebben is het achterdek van de steilsteven 'Dankbaarheid' groot 76 ton wel verhoogd, bij het achterdek van de buurman, de wat grotere Onderneming, groot 111 ton, vond men dat niet nodig.
Foto: Han Visser, Zwolle. (groter formaat)


zonder
Een bijna gelijke deksprong als op de 'Dankbaarheid' is te vinden op de steilsteven 'Zwerver'. Deze lag eveneens te Zwolle.
Foto: Han Visser, Zwolle. (groter formaat)


zonder
Ook deze, wat merkwaardige, deksprong is aangebracht om meer hoogte in het achteronder te verkrijgen. Helaas ben ik toen vergeten om te noteren om wat voor een scheepje het ging.
Foto: Pieter Klein, Den Helder, 24 september 2010. (groter formaat)


zonder
Een dergelijke deksprong ziet men niet vaak. Het is namelijk nogal lastig om een hoeklijn netjes rond te buigen en wat het nut er van kan zijn, is me een raadsel.
Foto: Pieter Klein, Den Helder, 24 september 2010. (groter formaat)


zonder
Nog een steilsteven met een verhoogd achterdek. Het is de 'De Tijd Zal 't Leren' uit Gouda en ook hier heeft men getracht een beetje vloeiend verloop te verkrijgen.
Foto: Pieter Klein, Gouda, november 2010. (groter formaat)


zonder
De deksprong bij de luxe-motor 'Anthonetta'. Bij bijna alle schepen van dit type kan men een dergelijke deksprong aantreffen.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, 28 juli 2010. (groter formaat)


zonder
Een vrij lage deksprong op de beurtmotor 'Damsterdiep'.
Foto: Pieter Klein, Rotterdam, 3 november 2010. (groter formaat)


zonder
Een motorscheepje van de Langedijk met stalen luikenkap en een kleine deksprong.
Foto: Pieter Klein, Borek op Langedijk, mei 2011. (groter formaat)


zonder
Een beetje vreemd om nog een klein paadje tussen het ruim en het verhoogde achterdek over te laten. Het heeft ongetwijfeld te maken met een snelle afwatering. Het schip voer vanuit Gouda beurt op Rotterdam en de Zaanstreek.
Foto: Pieter Klein, Leeuwarden, juni 2009. (groter formaat)


zonder
Het opstapje (Bl) naar het dek boven de machinekamer van dit beurtscheepje is feitelijk ook een deksprong. Dit motorscheepje heeft Kalffdekken gekregen en daardoor is van de deksprong bij het achterdek nog slechts een vage naad (Gr) zichtbaar gebleven.
Foto: Pieter Klein, Gouda, 3 november 2010. (groter formaat)


Bestandsrevisie Januari 2021Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken