top
terug
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal

BINNENVAARTTAAL


de binnenvaart encyclopedie op internet


Aanvullingen en correcties zijn welkom.


BakensMenu landzaken.


zonder
Modern wallicht aan het Prinses Margrietkanaal tegen over Grouw.
Foto: Pieter Klein, Grouw, januari 2001. (groter formaat)


zonder
Een moderne lichtopstand. Lichtbakens zijn voorzien van een zogenaamd periodelicht met een bepaald lichtkarakter. Ze branden dus niet continu maar 'knipperen'
Foto: Pieter Klein, Friesland 2001.


zonder
Men noemt dit een rikbaak, raambaken of landbaken. Het is een soort van kleine kaap. Ze staan in Friesland aan de meren op de hoekpunten van beplangrijke aansluitende wateren. Buiten Friesland heb ik ze nooit waargenomen.
Foto: Pieter Klein, Friesland rond 2001.


zonder
Een kunststoffen lichtboei met led-verlichting en zonnecellen.
Pieter Klein, Harlingen 29-5-2010. (groter formaat)


zonder
In de goede oude tijd ging het nog met gaslantaarns. Deze lichten brandden continu en de gasfles moest dus met enige regelmaat verwisseld worden.
Foto. Ino Roël, IJ Amsterdam, oktober 1972.
Bron Stadsarchief Amsterdam, bestand 010122044710, CC0-BY. (groter formaat)


zonder
Ankerstenen (blokken beton) voor boeien en tonnen.
Foto: Pieter Klein, Harlingen 29 mei 2010. (groter formaat)


zonder
Een lichtboeilantaarn met lampwisselaar.
Foto: Pieter Klein, Harlingen 29 mei 2010. (groter formaat)


zonder
De Led-lantaarn op een moderne lichtboei, met daaronder een stukje van het paneel met zonnecellen. De sprieten boven op de lantaarn vormen waarschijnlijk een vogel-versperring.
Foto: Pieter Klein, IJ Amsterdam september 2010. (groter formaat)


zonder
De rode, stompe ton. Daar bovenop een radarreflector.
Foto: Pieter Klein, 30 september, Pikmeer, Grouw. (groter formaat)zonder
Een groene, spitse ton. Daar bovenop een topteken.
Foto: Pieter Klein, 30 september, Pikmeer, Grouw. (groter formaat)


zonder
Een bolton van de groene, spitse zijde van het vaarwater.
Foto: Pieter Klein, 30 september, Pikmeer, Grouw. (groter formaat)


zonder
Een stompe gele ton (markeringsboei) op het droge.
Foto: Pieter Klein, Harlingen 29 mei 2010. (groter formaat)


zonder
Lichtkarakters zoals die bij lichtbakens voor kunnen komen.
Elk hokje staat voor een tijdsduur van 1 seconde. Geel staat voor de tijd dat de lamp brandt, donkrgrijs voor de tijd dat het licht uit is. In de tweede kolom staan de afkortingen zoals ze op waterkaarten gebruikt werden, daarachter de omschrijvende benaming. Wanneer men gebruik maakt van led's is de grafische voorstelling van het geheel iets anders en komt dan ongeveer overeen met wanneer men elke balk op halve hoogte beschouwt.

Bron: Rijksoverheid, rond 2008. (groter formaat)


zonder
Plaatsing van de zogenaamde geleide- of stroombakens,
vroeger ook bolbakens genoemd.
Bron: Handboek Binnenvaart. Bron Assen 1946. (groter formaat)


Bestandsrevisie februari 2021.
Sitemap

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Amsterdam.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken