>
Werk in uitvoering,
zie Toelichting
top
banner
Naar de Verenigingssite Naar Binnenvaarttaal
Aanvullingen en correcties zijn welkom.


Hasselteraak 'Verandering'.


qq26
De Hasselteraak 'Verandering' werd in 1901 op de werf van J. Mol te Avereest gebouwd. Het schip is 24,04 meter lang, 4,88 breed en heeft een ledige diepgang van 75 cm. De holte bedraagt 157 cm. Anthonie (1843-1917) en zijn zoon Geert (1873-1944) van Bruggen uit Avereest kochten het schip en vervoerden voornamelijk turf vanuit Noordoost Nederland.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq27
Het oorspronkelijk laadvermogen lag rond de 111 ton. Het schip werd in 1928 te Zwolle onder nummer 326 B teboekgesteld. In latere jaren bevoer de zoon van Geert, ook Geert genoemd (1904-1975), samen met zijn zusters Titia (1918-1999) en Grietje (1906-1983) het scheepje. Wanneer het scheepje precies uit de familie gegaan is, is helaas nog niet bekend.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq23
Vervolgens werd R Hubens uit Maasbracht de eigenaar waarna het schip in 1984 aan B de Vos verkocht wordt. Het schip wordt gebruikt het als woon-werkschip met aan boord de electrotechnische onderneming 'De Stroomboot'.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq7
Het schip werd gebouwd als dekschip en is dat nog steeds. Ook verder verkeert het schip nog grotendeels in orginele staat. De braadspil op het voordek heeft echter plaats moeten maken voor een gecombineerd anker-strijklier.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq4
Een zeer opvallend detail aan deze aak is dat de gangen/boegen niet zijdelings tegen de heve aansluiten, maar evenwijdig aan de heve tegen het berghout stuik lopen. Of dit alleen bij aken van scheepswerf Mol voorkomt, is niet bekend. Ook een kluisbord is niet echt gangbaar op dit soort schepen.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq1
De stevige kluisbaarden stammen uit de tijd van het gebruik van stokankers ze zitten dan ook bovendeks.  Het brede schanddek moet voor voldoende stevigte van het boeisel zorgen. Anders dan bij tjalken bijvoorbeeld kan het bij het invaren van sluizen en dergelijke namelijk makkelijk ingedeukt worden.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq2
Nu er een lier staat, grijpt de fokkestag ook achter de lier aan. Voor zover bekend was dat ook vroeger, toen er nog een braadspil was, het geval. Links een stokanker met wegklapbare stok.  Op de achtergrond een anker met opgeklonken extra grote vloei. Het werd door de familie van Bruggen een 'grindanker' genoemd.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq8
Men heeft het voordek van de Verandering tamelijk ruim gelaten. Zoiets was vaak geheel afhankelijk van de wens van de opdrachtgever. De bolders zijn voorzien van moeilijk toegankelijke open bolderkasten.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq18
Het mastdek met de luiwagen en een pompdeksel. De mast is gestreken, de bokkepoten staan rechtop. Mast, giek en zeilen staan sinds 2001 weer op het schip. De motor een DAF FD 615 van 118 pk werd in 1988 ingebouwd.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq28
De giek rust in een schaar, de mast op een mastbok. Ook het achterdek is vrij ruim gehouden. De laatste naamswijziging en
hermeting stammen, voor zover bekend, uit 1993.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq13
De masttop met mastbanden, galgen, trompet, vleugelhek en vleugel. Op het achterdek de koekoek van het achteronder en daarvoor de stuurplank. De zwaardlieren zijn nog orgineel.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq15
De giek met daar omheen de giekbeugel op de plaats gehouden door kiezen. Op het dek een stalen ingangskap waar vermoedelijk eens een houten gestaan heeft.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq16
Ook achter zijn er open bolderkasten aanwezig.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq11
Beneden aan in het roer het schijfje voor de roerlichter, bovenaan de achterstevenbalk, welke afgesloten is met een houten klik, de kikker en het bevestigingsoog voor de takel van de roerlichter. Het helmhout is grotendeels van staal het is met behulp van een takel stevig vastgezet.
Foto: J. Roeland, Den Bosch 27 oktober 2011. (groter formaat)

qq1649
Het schip is nooit van naam veranderd, maar heet al zo sinds de meting te Dordrecht (D 1008 N, 27 november 1901). Hermeten in Groningen op 20-10-1948 (G 7739 N) en op 21-10-1993 (meetbrief HN 4117).  Foto: Jan Meppelink, Rotterdam 18-8-2008. (groter formaat)

© 1997-heden; Vereniging 'De Binnenvaart', Dordrecht. Redactie: Pieter Klein, Haarlem.
De rechthebbenden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van deze site,
noch voor de gevolgen van het gebruik van de in deze site opgenomen links!
Deze site gebruikt cookies!
Zonder toestemming vooraf, is gehele of gedeeltelijke overname van enig deel uit 'Binnenvaarttaal' verboden! Veel inzenders zullen echter een verzoek tot het (her)gebruik van het getoonde materiaal inwilligen. (meer informatie)
Kopieën naar Facebook, Pinterest, en andere doorgeefluiken zijn echter niet toegestaan!

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 px.,

U wordt verzocht eventuele gebreken te melden!  (meer informatie)

Mijn dank gaat uit naar ALLEN, die mij met deze site helpen of geholpen hebben.

Pieter Klein:
Redacteur, auteur, ontwerper en webmaster.Statistieken