Aanvullingen en correcties zijn welkom.

IJsseltjalk Nooit Volmaakt


Naar tekst: tjalken.
Menu: scheepsportretten.
Menu: Oude scheepstypes.


a99
De IJsseltjalk 'Nooit Volmaakt' op zijn ligplaats, in de haven van Maasbracht. Het schip werd in 1889 te Papendrecht gebouwd. Afmetingen: lengte 16,76 meter, breedte  4,16 meter, ledige diepgang 0,56 meter

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a98
Eerste eigenaren zijn nog onbekend maar vanaf 1928 heeft schipper Th. Hilkens uit Wessum met dit schip voornamelijk met zand, grind en kolen in Midden-Limburg gevaren. De ombouw naar de zijschroef was in 1946 en in die vorm is het schip tot 1984 in de vaart gebleven. In 1995 is het scheepje door het Maas Binnenvaart museum aangekocht.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a97
De Nooit Volmaakt toont de typische smalle gangen, de krappe boegen als ook het schanddek van de Zuid-Hollandse tjalk.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a95
Ook het paviljoen ontbreekt niet. De verschillen met de 'gewone' Zuid-Hollandse tjalk zijn gering en worden omschreven als:
"Ze zijn vaak wat sterker geveegd en het boveneind van de voorstevenbalk staat vaak niet helemaal vertikaal, maar helt iets voorover. Boeisel en stuiten liepen soms een beetje spits op. De mooi gelijnde exemplaren werden, volkomen terecht, IJsseljacht genoemd."

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a94
Het paviljoendek met daar net voor de dekdoorvoeren van het fornuis en voor de vuldop van de watertank. Geheel rechts aan bakboord de ingang naar het paviljoen.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a96
Zoals te zien is, komt het scheepje vlot uit het water en houdt het achterschip naar buitenvallende lijnen. Bij de restauratie is het borghoutje in het bovenste walmgat helaas vergeten, ook de houten stuiten hebben niet geheel het juiste model.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a93
Opvallend was dit spuigat dat zich aan bakboord ter hoogte van de schroef van de zijschroef-installatie bevond.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a92
De zetboorden met hun bevestiging aan het boeisel.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a91
Op het voordek vindt men de zandlier en een deel van de zijschroefinstallatie. Onder de kap rechts in beeld bevindt zich de poelie voor de drijfriem, als mede de koppelingshandel voor de zijschroef.
Op een oud schip als dit hebben de ruiten op het 'wafeltjesdek' een langgerekte vorm.
Opvallend is dat de doorgang naar het gangboord door de zijschroefinstallatie vrijwel onmogelijk gemaakt wordt.

Zie ook teksten zijschroef.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a90
Nogmaals de opstelling van het geheel met links, onder het bruine kastje, het liertje voor de galg van de zijschroef. Rechts is nog net de hieling van mast te zien.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a89
De installatie vanuit het gangboord gezien. Opvallend is de hoogte van de aandrijfas boven het dek. Dit bood in bij deze installatie de mogelijkheid om de poelie van de aandrijfas geheel bovendeks te houden. Bij veel installaties moet men namelijk een gat in het dek snijden om voldoende ruimte voor de poelie te verkrijgen.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a88

Op de achtergrond de zandlier, daarvoor de sleef met ter weerszijden een lagerblok. Geheel rechts de haakse-overbrenging.
Op deze en de volgende foto's is te zien dat de transmissie op een slede geplaatst is. De sleef vormt het telescopische deel van de aandrijfas.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a87
Rechts de sleef. De as gaat in de sleef over in een vierkant deel dat correspondeerd met het vierkante deel van de buitenbus.
Links de spindel waarme de slede vastgezet wordt.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a86
Het nut van het naar binnen kunnen schuiven van de haakse-overbrenging wordt in deze foto gedemonstreerd. Het wordt anders wel oppassen geblazen als iemand langszij komt.
Op de voorgrond een ketting van de verstaging.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a85
Overzicht van sleef, transmissie, kruiskoppeling en slede. Met het plaatsen van de zijschroefinstallatie heeft men de originele puttingijzers moeten verwijderen en elders bevestigingspunten aan moeten brengen.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a84
De schroef, schroefaskoker, schroefas, afhouder, galg en borgketting in beeld. Voor de borgketting of hanger is (zeer ongebruikelijk) tegen de buitenzijde van het schip een oog aangebracht. Gewoonlijk zit de bevestiging aan de binnenzijde van het boeisel of boven op de potdeksel.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a83
De galg, de davit of het (hijs)kraantje; het is maar hoe je het noemen wilt.
De constructie bestaat uit een beweeglijke arm die, als men de draad viert, onder het gewicht van de installatie naar buiten klapt waarna de schroefas langs de buitenzijde van het schip verder afgevierd kan worden.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a82
De aandrijving van de installatie geschiedt met een 1 cilinder 8 9 pk Triumph dieselmotor met verdampingskoeling. De motor maakt maximaal 650 toeren per minuut.
Ten einde voldoende ruimte voor de vliegwielen te hebben zijn er dwars over de leggers twee draagbalken gelast. Dit vormt samen met de benodigde platen en knien de motorfundatie.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a81
De aandrijfzijde van de motor is voorzien van een forse poelie voor de platte drijfriem.
Boven het vliegwiel de zogenaamde kookpot van de verdampingskoeling. In dit geval nu eens niet n geheel met de motor vormend. Tegen het vooronderschot de brandstoftank.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a80
De opstelling van de motor onder het voordek, vrijwel recht voor de mastkoker.
Deze ruimte zal vroeger van de rest van het ruim gescheiden zijn geweest.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a79
Normaal gesproken zit de spanrol zo dicht mogelijk bij de kleinste poelie. Hier is echter voor een andere oplossing gekozen.
Op de achtergrond het ruim dat nu in beperkte mate als tentoonstellingsruimte gebruikt wordt.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a78
Nogmaals een beeld van de kookpot en de poelie.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a77
Het carterdeksel fungeert tevens als motorschildje.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a76
Weinig gefotografeerd en weinig besproken maar toch een onmisbaar onderdeel: de slinger!

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a75
Doorkijk vanuit het ruim, door het dievendeurtje naar het achterschip. In het achterschip bevindt zich de woonruimte, deze ligt grotendeels onder het paviljoen. Onder het achterdek bevinden zich een twee persoons kooi, de schouw voor het fornuis, de watertank en bergruimtes.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a73a
Zicht naar stuurboord achter met midden achter de raamkast met de patrijspoorten, die ter weerszijden van de achterstevenbalk zitten.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a74
De stuurboord kasten- en ladenwand. Het lijkt heel wat, maar de diepte van kasten en laden was vaak gering. Dat gold vooral voor de onderste laden of planken. De bergruimtes waren bovendien de enige bergruimtes die men had voor de persoonlijke bezittingen, huisraad, voedsel, beddegoed, enz. enz.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a72
De kookkachel met schouw. Rechts de kooi, links het gangetje naar het ruim. In veel scheepjes werd de ruimte boven de schouw gesierd door een spiegel. Er was tenslotte weinig wand waar men iets kon hangen!

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)


a73b
Als het gedeelde deurtje, wat de doorgang naar het ruim afsluit, gesloten is, ziet men de stapbank met tegen de wand er naast twee klimtredes of treedoften, waarlangs men via het luik in het paviljoen de woomruimte kon betreden of verlaten.

Foto: Pieter Klein,
Maasbracht 30 november 2011.
(groot formaat)

Naar tekst: tjalken.
Menu: scheepsportretten.
Menu: Oude scheepstypes.

Statistieken
 v4.0 P.I.Klein