Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Beurtdienst de Hoog, Gouda
De Tijd zal 't Leren II

Tenzij anders vermeld: Alle afbeeldingen ingezonden door T. de Hoog, Gouda.

Naar vervolg.
Naar Beurtdienst de Hoog.
Naar eigendomsbewijs.


tlz2
De Tijd zal 't leren II
Op de achtergrond scheepswerf Van Vlaardingen, Gouda.

Het schip is in 1922 onder nummer 648 bij Bodewes te Martenshoek gebouwd, meet bijna 135 ton en draagt volgens de papieren het brandmerk 38 B Gron 1924 of 1926. Het schip heeft echter 1926 ingebeiteld gekregen.

Het schip werd voortbewogen door een 44 pk 2 cylinder brons ruwolie motor en was voorzien van een hijstuig met een 10 pk Vivet motorlier.

Foto: Hollandse IJssel bij de Veerstal te Gouda rond 1960
(groter formaat)

Geschiedenis vaartuig 38 B Gron. 1926 (2200038)
Gebouwd: 1922 te Martenshoek.
1922 De Tijd Zal 't Leeren II J. P. Lieverst Rotterdam
135 ton
Brons 44 pk
1926
De Tijd Zal 't Leeren II T Lieverst-van Breda Beverwijk
135 ton
Brons 44 pk
1941
De Tijd Zal 't Leeren II De Hoog  Gouda Gouda
135 ton Brons 44 pk
1965
Babas1 Fa. Baarsen-Bastiaanse Amsterdam
127 tonDe Tijd Zal 't Leeren II
Leeuwarden
a99
Het brandmerk 38 B Gron 1926 van de Tijd zal 't Leeren II ingebeiteld op de achterzijde van de roef, daaronder de meetbriefnummers
R13960N en HN 4973.

Foto: Pieter Klein,
Leeuwarden 29 augustus 2010.
(groot formaat)


dd

"De Tijd zal t leren II", rond 1960, bij de Veerstal te Gouda.
De TZL II werd door de vennootschap onder firma T de Hoog te Gouda op 21-1-1941 voor Fl. 16.000,- gekocht. (Afb. eigendomsbewijs)

Let op de fraaie koekoek op de salonroef!


(andere foto)

(groter formaat)


tgg
De strenge winter van '62-'63 was voor veel beurtdiensten, die het door de opkomst van het wegverkeer toch al moeilijk hadden, de genadeklap. Ook bij Beutdienst de Hoog werd de vloot afgebouwd.
De tzl 2 werd verkocht aan een grinthandelaar in Amsterdam.
(meer)

(groot formaat)


gouda2
"De Tijd zal 't leren II" wordt momenteel (2008) in oude luister herstelt.

(groot formaat)

goada
"De Tijd zal 't leren II"  met daarachter een het beurtscheepje "Klazina".

Emmakade, Leeuwarden, mei 2005.
(groot formaat)


tijd zal het leren
"De Tijd zal 't leren II" in de museumhaven van Leeuwarden.

Foto: Pieter Klein,  Leeuwarden, 30-06-2009.
(groot formaat)


tijd zal het leren
Museumhaven: de schepen moeten aan strenge eisen voldoen, het achtergronddecor niet!

Foto: Pieter Klein,  Leeuwarden, 30-06-2009.
(groot formaat)

Naar vervolg.
Naar Beurtdienst de Hoog.
Naar eigendomsbewijs.

topv4.0 P.I.Klein