ROEVEN

Naar Index.
Naar keuzelijst afbeeldingen onderdelen.
Naar aanvullende tekst: Roeven.
Opmerking per email versturen.
Het diepverzonken roefje van een skûtsje. (Verklaring cijfers.) De hoge roef op een tjalk met de gebruikelijke deurtjes aan beiden zijden en een niet zo gebruikelijk afdakje boven het achterdek. (Meer foto's van deze tjalk.)
Een skûtsje met een (beetje hoge) jachtenroef. Vroeger hield men, zelfs wanneer er dan geen raampjes of poorten geplaatst konden worden, de roeven op jachten veel lager. (Herkomst foto onbekend.)

Een wel erg lange jachtenroef. (Foto: E. Klein. Goingarijpsterpoelen 2004.)

De lage salonroef van een motorscheepje. (Verklaring cijfers.) De wat hogere en royalere salonroef van een Luxe-motor. (Verklaring cijfers.)
Een deels verzonken salonroef achter de stuurhut. De naam voor dit soort 'roefjes' voor de stuurhut, ben ik nog niet tegen gekomen. Een verzonken salonroef op een motorspits. (Verklaring cijfers.)
De gebruikelijke bebouwing op veel kasten: een (meestal) diep verzonken roef aan de den, een hoger geplaatste theehut en een nog hoger opgestelde stuurhut. Het heeft er veel van, dat hier eenzelfde soort bebouwing stond. De theehut is verlaagd, alleen de deur is overeind gebleven, en van het onderstuk van de stuurhut is ook 'roef' gemaakt. Terwijl de stuurhut voor de roef geplaatst is.
Bij het moderniseren van schepen kiest men, bij de grotere schepen, vaak voor een stuurhut op de roef. Nog een vrij oud schip met een moderne roef.
De royale roef op een modern containerschip. Dit soort roeven zijn, om het motorlawaai te dempen, vaak op 'rubbers' opgesteld. Een kijkje in de roef van m.s. Tobia, een 50 meter schip. (Foto B.v.Roest.)
De brede platte achterkanten op moderne schepen maken de bouw van bijna rechthoekige roeven mogelijk. Dit maakt het gebruik van normaal (los) meubilair een stuk gemakkelijker, vooral wanneer de roeven groot zijn. In de kleine roefjes, zoals van een skûtsje, zat bijna alles spijkervast. In de wat grotere roeven gebruikte men, behalve voor kasten en kooien, die nog steeds spijkervast zaten, soms scheepsmeubilair.
De voorroef op een flink vrachtschip. Een opgelengde tjalk met een klein voorroefje.
Een vrij hoge voorroef op de sleepboot 'Gonda'. Een royale voorroef en, aansluitend op de machinekameropbouw, een hoge achterroef, die waarschijnlijk niet altijd zo hoog geweest is. 
Een zogenaamde Leenmans-roef. De typische 'Amsterdammer'roef.
De gebruikelijke 'vletten'roef. De roef op de meeste opdrukkers is geen roef maar een machinekameropbouw.
De meeste duwboten hebben rechthoekige, op het dek geplaatste, roeven. Ook bij overzetbootjes, rondvaartboten, (passagiers)beurtscheepjes e.d. spreekt men, ook al wordt er niet ingewoond, vaak van een roef. Deze dient wel verzonken te zijn.
Zoiets groots noemt men echter, ook wanneer deze verzonken is, een salon. Bij zoiets spreekt men noch van roef, noch van salon; men noemt het gewoon de opbouw.
Naar Index.
Naar keuzelijst afbeeldingen onderdelen.
Naar aanvullennde tekst: Roeven.