Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Diverse motoren
Deel H
Naar motoren menu.a79
Een twee cilinder HaEs motor van de Meppeler Machinefabriek v/h F Huisman. De motoren waren onder schippers in de Noordelijke Nederlanden vrij bekend.

Foto: Ad Langelaar.
(groot formaat)a80
Een één cilinder HaEs gloeikop. Voor zover bekend heeft men, wat betreft motoren, nooit iets anders dan gloeikopmotoren gemaakt. In de oorlogsjaren hield men zich wel bezig met de ombouw van motoren tot zuiggasmotor.

Foto: Ad Langelaar.
(groot formaat)hanomag
Een oude één cilinder Hanomag.

Foto: Pieter Klein, 24 september 2010,
Motoren museum Nieuwe Niedorp.
(groot formaat)a51
Een Henschel van het type 12V 1416 A.
De motor levert 480 pk en is voorzien van oplading. De motor is geplaatst in sleepboot St. John uit Amersfoort

Foto: René te Pas,
Nijkerk 5 september 2015
(Groot formaat)


a50
Dit type motor is ondermeer toegepast in Duitse rangeerlocomotieven en daar schijnt deze motor ook vandaan te komen.
Het uitlaatspruitstuk ligt tussen de in V-vorm opgestelde cilinders.

Foto: René te Pas,
Nijkerk 5 september 2015
(Groot formaat)


a49
Boven het inlaatspruitstuk, het lijkt er op dat dit watergekoeld is, met daar onder de oliekoeler.

Foto: René te Pas,
Nijkerk 5 september 2015
(Groot formaat)


hmg
Een één cilinder HMG diesel.

Schippersslogan: Honderd Maal Gerepareerd. Zie ook Motoren lijst.


Foto: Pieter Klein, 24 september 2010,
Motoren museum Nieuwe Niedorp.
(groot formaat)hollandia
Helaas is de foto van deze uit 1928 stammende 24pk Hollandia gloeikopmotor niet best. Ik zal een keer terug moeten om het over te doen.


Foto: Pieter Klein, 24 september 2010,
Motoren museum Nieuwe Niedorp.
a60
Een Hornsby-Stockport gasmotor met open carter uit Lincolnshire, Engeland.

De motor stamt uit 1911 en is ca. 8,5 pk sterk.
De machine werd door Kiderlen & Co, Amsterdam geļmporteerd.

Jolle Riemersma uit Zwolle is de eigenaar van dit moois.


Foto: Henry Platje,
Hasselt, 28 juli 2012
(Groot formaat)
a59
De machinefabriek werd rond 1828 gesticht en begon rond 1900 met de productie van motoren. Rond 1918 ging men samen verder met Ruston en werd toen Ruston-Hornsby.

Foto: Henry Platje,
Hasselt, 28 juli 2012
(Groot formaat)

Naar motoren menu.


top

Statistieken
v4.0 © P.I.Klein