Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Kookherften, kookhutten, e.d.

a97
In iedergeval in de zomermaanden plaatste men het kolenfornuis in een kookkast of kombuis aan dek. Later toen petroleum beter en beter verkrijgbaar werd, brachtten petroleumstelletjes een bruikbaar alternatief.
(Groot formaat).

Oude advertentie verkregen via Theo Hoogmoed..


a96
Een plaatje waar veel op te zien is, maar het opvallendste is toch het kombuis.
(Groot formaat).

Fotofragment Jacob Olie, via Gemeente Archief Amsterdam bestand: 10019A000301


a95
Nog een plaatje waar het nodige op te zien is, maar het opvallendste is toch ook hier het kombuis.
(Groot formaat).

Fotofragment Hugo van Gelderen via het Nationaal Archief
bestand: 916-8103 Public Domain.kk2
Op de voorgrond de kookherft aan boord van de luxe-motor 'Dankbaarheid'
(meer foto's van het schip).

Foto ingezonden door: A. Leinenga, Franeker.


kk
Verhoogde kookherft op een motorscheepje.

(Schellingwoude, eind jaren 70)


a99
Een mooie kookherft met klokgewelf op een Luxe-motor te Londen. Let ook op de fraaie stuurhut met regenplank. en de, aan dek, geklonken bolders.
(Groot formaat).

Foto Frederic Logghe 19 december 2005.


a98
Nog een kookherft met klokgewelf, ook kombuis of in Vlaanderen tabernakel genoemd.
(Groot formaat).

Foto Frederic Logghe
Amsterdam 13 april 2007.


kk3
Eigenlijk een kookherft, maar de naast gelegen herften ontbreken. In plaats daarvan zien we twee hemellichten (mogelijk machinekamer
ingangen
) ter weerszijden.

Foto: F. Logghe.
(groot formaat)
dankbaar

hi
De kookherft (4) verwerkt in de machinekameropbouw van de sleepboot 'Hiljo' van Schipper de Jong.
(Verklaring overige cijfers.)

Sneek, 2002.
(groter formaat)


ap
Bij spitsen zien we vaak tegen de achterwand van de stuurhut een complete uitbouw, die uit afzonderlijke afdelingen bestaat. Een naam hiervoor is nog steeds niet bekend. Maar misschien noemen onze zuiderburen het een tabernakel.
Hier zien we links een soort kookherft, in het midden een hemel- of schijnlicht voor het achteronder (denk ik) en rechts waarschijnlijk een berging (mogelijk in gebruik als een soort gasherft).
Boven het achterdek de pijpen waardoor de ketting van het stuurwerk loopt.

Let trouwens op de zeer fraaie stuurbovenbouw! van de "Alphons".

Foto: F. Logghe.
(groot formaat)


spits
Het 'tabernakel' in een andere vorm.  De middelste kast is waarschijnlijk de kookherft. Bij deze en vele andere spitsen heeft men boven het achterdek een afdak aangebracht, zodat men droog kan staan tijdens de bereiding van de warme hap.

Foto: F. Logghe, Gent, 9 mei 2006.
(groot formaat)


kh
Elders is dat anders opgelost. Eerst verhoogde men het kookherft opdat potten en pannen droog bleven, later verbreedde en verhoogde men de herft nog verder zodat men zelf ook droog stond. Men spreekt dan wel van een kook- of stookhut, soms van een kombuis. Hier wordt de kookhut (7) gesierd met de scheepsnaam.


Kolmeersland, 2002
(groter formaat)

top

Statistieken

 v4.0 © P.I.Klein