Aanvullingen en correcties zijn welkom.

braadspillenZie ook tekst: Spillen en Rollen, Braadspillen.
Naar menu ankergerei.braadspil
Een houten braadspil. Zelfs het palrad is van hout. De stalen rikketik ligt voorover geklapt op het schanddeksel. De handspaak ligt schuin voor de spil. Op de voorgrond wrijfhouten.

Foto: Pieter Klein,
Akkrum, eind jaren negentig.
(groter formaat)


braadspil 2
Deze braadspil heeft nog wel houten wangen, ze zijn echter wel voorzien van ijzerbeslag. Ook het kamrad is van metaal en tevens is er een metalen tandwiel met ketting overbrenging naar een lier. Het linker deel is voor meer grip en bescherming van de eigenlijke spil van verwisselbare houten latten voorzien.

Zie meer in het Scheepsportret Annigje.

Foto: Pieter Klein,
Hasselt, 28 juli 2007.
(groot formaat)


braadspil3
Een braadspil met stalen kern voorzien van met ijzer beslagen houten vormstukken. Voor zover mij bekend zijn er niet veel binnenschepen met een dergelijke spil uitgerust geweest.
Bij deze spil is het wel duidelijk waarom de houten wangen soms beting genoemd worden. Ze bieden een stevige houvast voor een tros.

Foto: Pieter Klein,
Hasselt, 28 juli 2007.
(groot formaat)


braadspil
Weer een gewoon model braadspil maar dit maal met stalen wangen, die men ook wel schilden noemt. De uitsteksels boven op lijken me niet geschikt om een touw op vast te zetten. Waarvoor ze wel dienen is me een raadsel.
Let ook op de kluiverboomstoel.

Foto: Pieter Klein,
Den Helder, 24 september 2010.
(groot formaat)


braadspil 9
Een braadspil/braadspit/ankerspil op een Volendammer Kwak. Duidelijk zijn, aan weerszijden, de schildborden, waarmee de spil in het schildboord opgesloten wordt, te zien. In de spil steken de zogenaamde spenen.

Foto: Nico Vader.
(groot formaat)


braadspil 6
Bij deze klipperaak ziet men eigenlijk een overeenkomstige constructie maar dan in staal. In het schanddeksel is ruimte gemaakt voor de spil, terwijl de schilden van de spil tevens het schanddeksel steunen.
Ook hier wordt de spil aangedreven door een lier dat tevens als strijklier dienst doet. De kettingoverbrenging is opmerkelijk!

Foto: Pieter Klein,
Gouda, 3 november 2010.
(groot formaat)


braadspil 8
Op de eerdere afbeeldingen bestond ketting overbrenging uit een soort 'fietsketting'. Hier is het een gewone schalmketting en zijn de kettingwielen nestenschijven.
Hier is ook duidelijk te zien hoe de metalen delen rond de spil vastgezet zijn.

Foto: Pieter Klein,
Gouda, 3 november 2010.
(groot formaat)


braadspil 5
Een 'moderne' braadspil uit de zeevaart. Het is voorzien van verhaalkoppen en wordt rondgedraaid met behulp van een 'pomp'mechanisme.

Foto: Carol de Vries.
(groot formaat)

Zie ook menu ankergerei.

top

Statistieken
 v4.0 P.I.Klein