Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Museum - Werven Baasrode

Naar menu landzaken.


a45
Een gedeeltelijk overzicht van de werven Baasrode met rechts onder meer de Herenwoning van Van Damme, dan de botter Rosalie in aanbouw, vervolgens de gebouwen van Praet met het dok en links op de voorgrond het droogdok en een loods van Van Damme.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (Groot formaat)


a44
In de vertrekken van de woning van Van Damme worden we er meteen op gewezen dat Botters niet alleen langs de Zuiderzee gebouwd werden. De botters van Baasrode waren echter, in tegenstelling tot de meeste Zuiderzee botters zogenaamde koopschuiten.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a43
Twee Belgische klippers of klipperaken. De rechter staat op een zogenaamde bankstelling of kuisbank. Het schip er achter blijft onzichtbaar. Er voor ligt een Brabantse boot op zijn kop en in de achtergrond zien we drie botters.
Welke werf hier afgebeeld is weet ik niet.

Kopie: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a42
Naar men zegt, biedt het dok van Van Damme  plaats aan drie schepen. Spitsen neem ik aan. Die konden met hoogwater invaren, waarna men het dok tijdens de eb leeg kon laten lopen. De 'sluisdeur' in de invaart hield het dok tijdens de daarop volgende periodes van hoogwater droog.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a30
Naast het dok staat de grote houten loods van Van Damme. Behalve een Deutz 545 ligt hier onder meer ook een voorraad hout voor de bouw van de botter Rosalie.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a32
In de zelfde loods staan een aantal bijboten, waaronder een Brabantse boot, een aantal modellen van schepenliften, divers gereedschap, een boomwagen (een soort mallejan), enz. enz. een beetje te verstoffen, toch zijn er zeer opmerkelijke dingen te zien.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a29
Wat dit 'bijna wrak' voor een scheepje is, weet ik niet. Dat het zeer zeker de moeite van het restaureren waard is, weet ik wel. De gangen van dit scheepje zijn namelijk op zeer bijzondere wijze op elkaar genageld

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a31
Via, met de guts uitgestoken, inkepingen aan de binnenkant van de gang, worden de nagels door de zijkanten van de gangen in de zijkant van de onderliggende gang gedreven. Dit is een zeer oude techniek, die, naar ik meen, al rond het begin van onze jaartelling toegepast werd, maar later erg in onbruik is geraakt. De inkepingen worden achteraf met plamuur of stopverf dichtgemaakt.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a26
De Brabantse boot vertoont ook een opmerkelijk iets. De naad tussen de (dol)boorden en het berghout is met een gespijkerde presenning afgedicht.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a28
In de gebouwen van Van Damme vinden, zij het op beperkte schaal, nog scheepsbouwactiviteiten plaats.
De bovenverdieping van dit gebouw is ingeruimd voor de modelbouwklas onder leiding van Maurice Kaak.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a40
Een model van een Otter in wording. Met behulp van een mal worden alle huiddelen precies op maat gevormd. De tekeningen voor deze modellen zijn door Maurice Kaak gereconstrueerd aan de hand van de bestekken die door scheepsbouwmeester De Landtsheer zijn nagelaten.
Emmanuel De Landtsheer bouwde in de zeventiende eeuw op deze zelfde plaats ook deze schepen, maar dan op ware grootte.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a39
Aan de hand van de bestekken van De Landtsheer zijn, door Maurice Kaak, ook prachtige tekeningen van de diverse scheepstypen uit die tijd gemaakt.
Hier een Gaffelschuit uit 1797.

Kopie: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a27


Behalve aan 'nieuwbouw' doet men in de modelbouwklas ook aan reparatie, restauratie. Hier wordt een model van een Zuid-Hollandse hektjalk onderhanden genomen.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a38
Als men met modelbouwers onder één dak zit, dan is het niet verwonderlijk dat men ook in het museum veel modellen vindt. Hier een hele presentatie van de diverse open schuitjes die in dit gebied gebruikt werden.
Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014. (Groot formaat)


a37
Een Broekschuit van de St. Olofspolder. Een schuit voor alle voorkomende werkzaamheden binnen het boerenbedrijf, die ook op de Schelde, onder meer als veerschuitje gebruikt werd.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a41
Op de achtergrond ziet men het herenhuis van Van Damme. Links daarvan de nieuwbouw, waarin een groot deel van de museumcollectie geherbergd is. Daarnaast ziet men de botter Rosalie in aanbouw. (Foto's daarvan.)
Op de voorgrond een paar stalen schippersboten. Men zou zeggen dat ze direct afgeleid waren van de houten Brabantse boot, maar het linkse schuitje heeft het model van een aak; een platte bodem en een heve, terwijl de rechter, ook een stevenloos exemplaar, meer aan een vlet met erg volle kop doet denken.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a36
Het atelier van Praet. Atelier klinkt toch een stuk beter dan constructieloods vind ik. Veel staat nog gewoon op zijn plaats en voor gebruik gereed. Materialen, mallen en gereedschappen zijn voorhanden. Maar ook hier geldt: rust roest en begint de tand des tijds te knagen.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a35
Als ik het wel heb voert deze trap naar de timmerzolder, waar al het benodigde houtwerk voor bereid werd.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a34
In deze ruimte moeten heel wat platen geknipt, gebogen, geponsd en gesouvereind zijn. In de vloer de smalsporen waarover de lorries die het materiaal aan- en wegbrachten reden en tegen de zoldering zware loopkatten om de platen naar de machines te kunnen transporteren.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


a33
De spits Alyv ligt als restauratieproject in het dok. De grootse plannen die men had lijken echter niet verwezenlijkt te kunnen worden ondertussen gaat de toestand van het schip er niet op vooruit.
Er naast in het dok ligt een schuitje dat mogelijk een wrakkenscheepje geweest is?

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)


A25
Ter afsluiting een model van een houten motorschip uit het begin van de twintigste eeuw. Afmetingen 23 x 4,5 x 1,32 meter. Ze werden voortgestuwd door een liggende Rennes petroleummotor van 15pk en voeren met suikerbieten naar de fabriek van Moerbeke-Waas. Ook de stad Antwerpen nam voor het vervoer van beer in 1913 een dergelijk vaartuig in gebruik.

Foto: Pieter Klein, Baasrode 19 oktober 2014.
(Groot formaat)

Naar menu landzaken.

top

Statistieken

v4.0 P.I.Klein