Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Scheepswerf 'Wartena'.


harmonie tjalk wartena werf

Een woonscheepje wordt gehellingd.

Op sommige langshellingen is het, tijdens het in en uit het water halen van het schip, een hele klim naar het voordek.

(groter formaat)

afspuiten helling

Het schoonspuiten van het schip.

Nog voordat het schip geheel op de wal is, begint men op sommige werven al met het afspuiten. Hoe langer men het aangroeisel laat drogen hoe lastiger het van het schip komt. Voor de voeten van de werfbaas ziet men al een kleine oogst aan mosseltjes, die van het schip afgekomen zijn. 
Bij het afspuiten met een hogedrukspuit kunnen vuil, teer, schelpen en roestdelen naar alle kanten met hoge snelheid wegschieten. Het werken zonder beschermende kleding en gezichtsbescherming is niet aan te raden.

(groot formaat)

langshelling
De buitenhelling van Scheepswerf Wartena. De maximale lengte van het schip dat op deze helling gehellingd kan worden is ca. 27 meter. Duidelijk is de knik in de helling te zien.
  1. Hellinggat.
  2. Kar, hellingwagen.
  3. Juk.
  4. Rooster met daaronder een vergaarbak, waarin het vuil, dat van het schip afgespoten wordt, verzameld wordt.
  5. Hellingsporen.
  6. Hellinglier.
  7. Werf.
(groter formaat)

voorste kar
De stang aan de voorste kar kan meer naar binnen of meer naar buiten geschoven worden, zodat men, als de kar onder water verdwenen is en het schip er boven ligt, kan zien hoe het schip ten opzichte van de kar ligt. De stang wordt zo gezet dat wanneer het schip net niet tegen de stang aan ligt, het schip midden boven de kar is. De achterste kar moet ongeveer bij het machinekamerschot komen of bij oude langzaamlopers ter hoogte van het vliegwiel van de motor. De voorste kar komt op circa 1/3 van voren. De afstand tussen deze punten wordt vooraf gemeten, waarna een passend stuk ketting tussen de karren gezet wordt.

(groter formaat)
electrisch helling lier
Een electrisch hellinglier.

(groter formaat)

hogedruk spuit
De installatie rond de hogedrukspuit. De pomp (geaccentueerd) wordt aangedreven door een motor met een vermogen van ca. 100 pk. De installatie kan een maximale druk van meer dan 200 atm. leveren. Voor licht aangegroeide schepen gebruikt men ca. 100 atm., voor sterk aangegroeide ca. 150 atm. Voor het wegspuiten van verf en teerlagen ca. 200 atm.

(groter formaat)

beurtmotor
Een kleine, opgebouwde, beurtmotor op de buitenhelling.
Najaar 2006.

(groot formaat)

binnenhelling
Een kaalgehaalde, wat grotere, beurtmotor op de binnenhelling.
Najaar 2006.

(groot formaat)

helling af
Helling af.

(groot formaat)

top
JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic Statistieken


Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!v4.0 © P.I.Klein