Aanvullingen en correcties zijn welkom.

Verkeerstekens


Fonejacht
Tot ca 1984 was het aantal verkeersborden langs de vaarwegen vrij schaars. Tegenwoordig wordt het landschap op diverse plaatsen gesierd met informatie, die men bij aanvang van de reis al dient te weten.
De getoonde borden zijn:
verbod tot hinderlijke waterbeweging
ontmoeten en voorbijlopen verboden
maximale vaarsnelheid en
beperking doorvaartbreedte.


(groot formaat)


Grouw
De borden:
Verbod tot hinderlijke waterbeweging.
Nadering vrijvarende veerpont en
Voorbijlopen verboden.
De toelichting bij de laatste wil zeggen dat het verbod niet geldt voor kleine motorvaartuigen.

(groot formaat)


kilometerraaibord
Het kilometerraaibord bestaat al sinds de jaren dertig.


Foto A.J.Tijman, langs de Rijn in Duitsland, 2006.
(groter formaat)

myriameterpaal
De voorloper van het raaibord; de myriameterpaal.
De telling begon indertijd in Basel, later is het beginpunt der telling verplaatst naar Konstanz, wat een verschil van ca. 200 km meer tot gevolg had.

Foto A.J.Tijman, langs de Rijn in Duitsland, 2006.
(groter formaat)


strijkpaal

roeien verkeersteken
Een relekwie uit de tijd van de zeilvaart. De strijkpaal. Bij de nadering van (sommige) bruggen en sluizen diende men de zeilen te strijken. Het bord geeft aan waar dit (uiterlijk) diende te gebeuren. (aan de Boorne  in Akkrum)
'Door spierkracht voortbewogen vaartuigen toegestaan'
o.a. op het Oranjekanaal te Drenthe denkt men echter dat het de aanduiding voor een kano-overdraag-plaats is. (groot formaat)


k bord
Een zogenaamd K-bord, dat aangeeft dat er in de bodem van het vaarwater kabels liggen (ankeren is dus verboden!). Het lijkt erop dat die tot het verleden gaan behoren, want ik zie weinig nieuwe borden geplaatst worden.

Oranjekanaal, juni 2007.
(groot formaat)


Z-bord

Het broertje, het Z-bord, dat aangeeft dat er één of meerdere pijpleidingen, zogenaamde zinkers, in de bodem van het vaarwater liggen, is nog steeds volop in gebruik.

Oranjekanaal, juni 2007.
(groot formaat)


autoafzetplaats
Aanduiding voor een autoafzetplaats.
Veel tijd heeft men niet, dus 'even' een boodschapje doen is:
afmeren, auto van boord, vertrekken, ligplaatsje zoeken, afmeren, naar de auto lopen, boodschappen doen, terugkomen, naar het schip lopen, naar de afzetplaats varen, auto aan boord nemen, vertrekken.

Foto: G.A.T. van Meegen, Nijmegen.
(groter formaat)

top
JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic Statistieken


Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!v4.0 © P.I.Klein