Aanvullingen en correcties zijn welkom.

waaierSluis gouda,


deel 2.

Naar menu Sluizen.
375
Deze constructie van deuren, waarbij de waterdruk op de ene helft van de deur opgeheven wordt door de waterdruk op de andere helft van de deur, maakt het mogelijk de deuren ongeacht de stroming door de sluis of de waterstanden ter weerszijden van de sluis, veilig te sluiten of te openen.

Men kan als het waterpeil ter weerszijden van de sluis niet al te veel verschilt, gewoon alle deuren openzetten, opdat ook schepen met een grotere lengte dat de schutlengte van de kolk door de sluis kunnen. Wordt de stroming door de sluis te groot, dan sluit men eerst de waaierdeuren, dan de gewone deuren en vervolgens opent men de waaierdeuren weer, waarna men op normale wijze met de sluis kan schutten.

Foto: Carla Yvonne Noomen,
Gouda, 27 maart 2011.
(groot formaat)


371
De stang die de deuren doet bewegen ziet er een beetje ieletjes uit. Het is echter ook niet de bedoeling dat er veel kracht gezet moet worden.

Foto: Carla Yvonne Noomen,
Gouda, 27 maart 2011.
(groot formaat)


a97
Het sluiten van de deuren na laag water. Het water buiten de sluis is inmiddels al weer zover gestegen dat er een flinke stroom begint te lopen.

Foto: Carla Yvonne Noomen,
Gouda, 21 september 2014.
(groot formaat)


a99
Het peilverschil is nog niet groot maar toch is het wel al duidelijk dat het water zich met kracht tussen de deuren door perst.

Foto: Carla Yvonne Noomen,
Gouda, 21 september 2014.
(groot formaat)


a98
Het laatste stukje is juist het belangrijkste. Gewone deuren zou men, als er onverhoopt iets tussen de deuren of op de drempel klem zou raken, niet meer open kunnen krijgen.

Foto: Carla Yvonne Noomen,
Gouda, 21 september 2014.
(groot formaat)


3184
Met het rechter 'liertje' wordt de waaierdeur bewogen. De linker is voor het rinket in de riolen.

Foto: Carla Yvonne Noomen,
Gouda, 27 maart 2011.
(groot formaat)


3185
De duw-trekstang bestaat uit een lange tandheugel. Een rol houdt de stang vrij van de bestrating, maar niet van opspattend of stuivend zand.....

Foto: Carla Yvonne Noomen,
Gouda, 27 maart 2011.
(groot formaat)


3186
De overbrenging en geleiding bij de sluislier is simpel en doeltreffend.

Foto: Carla Yvonne Noomen,
Gouda, 27 maart 2011.
(groot formaat)


3193
Een dergelijke open constructie is natuurlijk wel erg gevoelig voor verontreinigingen.......

Foto: Carla Yvonne Noomen,
Gouda, 27 maart 2011.
(groot formaat)


3192
Een fraai gevormde constructie verbindt de stang met de deur.

Foto: Carla Yvonne Noomen,
Gouda, 27 maart 2011.
(groot formaat)


3194
Het halslager bestaande uit een halsprop en de halsbeugel. Recht daaronder, bij de bodem van de sluis, bevindt zich het tolpunt dat in de sluispot rust. Alles te saam vormt het, het 'scharnier' van de deur.

Foto: Carla Yvonne Noomen,
Gouda, 27 maart 2011.
(groot formaat)

Naar volgend deel.
Naar menu Sluizen.

top
JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic Statistieken


Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!v4.0 P.I.Klein